• Ngo Dzung
    Chúc em thành công nhé! Dự án rất tốt!
  • An Giang
    Mình rất thích mảng khiếm thị, chúc các bạn sẽ thành công!
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

3.682.000.000 vnd
230 người ủng hộ
185% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-85 ngày còn lại