• Nguyen Xuan Khang
  Nhà đầu tư
 • Phúc Trần
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Thi Quynh Anh
  Nhà đầu tư
 • Tran The Tri
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Thi Phuong
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoàng Phụng
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoàng Thu Huyền
  Nhà đầu tư
 • Thanh Hai
  Nhà đầu tư
 • Huynhmai Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Anh Thư
  Thí sinh Startup Wheel
 • Huynhmai
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Thi Bich Phuong
  Nhà đầu tư
 • Le Thi Thanh Huyen
  Nhà đầu tư
 • Hà Thị Bích Hạnh
  Nhà đầu tư
 • Trang Minh
  Nhà đầu tư
 • Phạm Quốc Đức
  Nhà đầu tư
 • Minh Trang
  Nhà đầu tư
 • Mai Đức Quang
  Thí sinh Startup Wheel
 • Tạ Thanh Huyền
  Nhà đầu tư
 • Lý Hưng Thành
  Nhà đầu tư
 • Hoang Nguyen Minh
  Nhà đầu tư
 • Hoang Nguyen Minh
  Nhà đầu tư
 • Duong Vu Minh
  Nhà đầu tư
 • Huynh Yen Phuong
  Nhà đầu tư
 • Đang Minh Chuyen
  Nhà đầu tư
 • Vu Thanh Huong
  Nhà đầu tư
 • Đang Ðuc Manh
  Nhà đầu tư
 • THI NHAT THANH PHAM
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Huu Thang
  Nhà đầu tư
 • Ly An Nhien
  Nhà đầu tư
 • Ho Khanh Ha
  Nhà đầu tư
 • Huynh Anh Duong
  Nhà đầu tư
 • Vo Ðinh Hao
  Nhà đầu tư
 • Pham Minh Hung
  Nhà đầu tư
 • Ho Khai Tam
  Nhà đầu tư
 • Ho Mai Lien
  Nhà đầu tư
 • Duong Ðuc Khang
  Nhà đầu tư
 • Ngo Tuong Vi
  Nhà đầu tư
 • Ly Thanh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Le Bich Trang
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Thanh Hang
  Nhà đầu tư
 • Ngo Ta Hien
  Nhà đầu tư
 • Vu Quoc Vu
  Nhà đầu tư
 • Ngo Minh Thuy
  Nhà đầu tư
 • Tran Quynh Nhi
  Nhà đầu tư
 • Tran Sy Hoang
  Nhà đầu tư
 • Ly Duy Thanh
  Nhà đầu tư
 • Le Anh Quan
  Nhà đầu tư
 • Huynh Phuong Thuy
  Nhà đầu tư
 • Duong Ha Tien
  Nhà đầu tư
 • Vo Phu Hung
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Thien Trang
  Nhà đầu tư
 • Pham Le Thanh
  Nhà đầu tư
 • Tran Gia Can
  Nhà đầu tư
 • Đang Huy Linh
  Nhà đầu tư
 • Ly Diem Trang
  Nhà đầu tư
 • Vo Nguyet Nga
  Nhà đầu tư
 • Phan Xuan Uyen
  Nhà đầu tư
 • Đo Ngoc Lien
  Nhà đầu tư
 • Đang Cong Hao
  Nhà đầu tư
 • Vu Phi Hung
  Nhà đầu tư
 • Vu Nhat Thinh
  Nhà đầu tư
 • Ly Hung Cuong
  Nhà đầu tư
 • Tran Phuong Uyen
  Nhà đầu tư
 • Huynh Gia Hiep
  Nhà đầu tư
 • Duong Phuong Mai
  Nhà đầu tư
 • Tran Hoang Phat
  Nhà đầu tư
 • Pham Ngoc Quyet
  Nhà đầu tư
 • Đang Tuong Minh
  Nhà đầu tư
 • Ly Thuc Ðoan
  Nhà đầu tư
 • Vo Van Khanh
  Nhà đầu tư
 • Le Hue My
  Nhà đầu tư
 • Tran Kim Tuyen
  Nhà đầu tư
 • Vu Quang Anh
  Nhà đầu tư
 • Pham Quynh Chi
  Nhà đầu tư
 • Ho Bao Quoc
  Nhà đầu tư
 • Đang Thanh Huy
  Nhà đầu tư
 • Le Trong Vinh
  Nhà đầu tư
 • Vu Cong Phung
  Nhà đầu tư
 • Duong Duy Hieu
  Nhà đầu tư
 • Vu Viet Chinh
  Nhà đầu tư
 • Hoang Hong Đuc
  Nhà đầu tư
 • Hoang Diem Huong
  Nhà đầu tư
 • Phan Viet Khoi
  Nhà đầu tư
 • Đang Nguyet Cam
  Nhà đầu tư
 • Phan Kim Anh
  Nhà đầu tư
 • Vo Bao Tran
  Nhà đầu tư
 • Le Son Ha
  Nhà đầu tư
 • Đang Khac Vu
  Nhà đầu tư
 • Vo Ðinh Ðon
  Nhà đầu tư
 • Đo Bich Thao
  Nhà đầu tư
 • Pham Xuan Minh
  Nhà đầu tư
 • Đang My Van
  Nhà đầu tư
 • Pham Thanh Thao
  Nhà đầu tư
 • Đo Duy Tan
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Thuc Nhi
  Nhà đầu tư
 • Vu Thanh The
  Nhà đầu tư
 • Vu Hanh Phuong
  Nhà đầu tư
 • Ho Hong Lam
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Xuan Thai
  Nhà đầu tư
 • Ho Trong Hung
  Nhà đầu tư
 • Ngo Yen Anh
  Nhà đầu tư
 • Tran Minh Son
  Nhà đầu tư
 • Ho Thien An
  Nhà đầu tư
 • Pham Huu Minh
  Nhà đầu tư
 • Đo Son Ca
  Nhà đầu tư
 • Ho Hanh Trang
  Nhà đầu tư
 • Duong Cong Hao
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Hai Giang
  Nhà đầu tư
 • Mai Văn Nhật
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

2.045.000.000 vnd
110 người ủng hộ
103% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại