• Vũ Hồng Nhung
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Nhung
  Nhà đầu tư
 • Hùng Dương
  Nhà đầu tư
 • Le Giap
  Nhà đầu tư
 • Phạm Xuân Trường
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Yến Nhi
  Nhà đầu tư
 • Vũ Công Thành
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hương Linh
  Nhà đầu tư
 • duong hung
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Hương
  Nhà đầu tư
 • Kai Thaad
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Minh Hạnh
  Nhà đầu tư
 • Lê Khắc Hùng Dương
  Nhà đầu tư
 • Truong Pham Xuan
  Nhà đầu tư
 • Anh Lê Thị Vân
  Nhà đầu tư
 • Long nguyen hai
  Nhà đầu tư
 • trịnh gia hân
  Nhà đầu tư
 • Quân Nguyễn Đức
  Nhà đầu tư
 • Hùng Dương
  Nhà đầu tư
 • Thu Vuong
  Nhà đầu tư
 • Nhung Vu Hong
  Nhà đầu tư
 • Nguye thanh do
  Nhà đầu tư
 • Bằng kép Lớp
  Nhà đầu tư
 • Trịnh Hân
  Nhà đầu tư
 • Thu Vuong Bach
  Nhà đầu tư
 • Vũ Tòng
  Nhà đầu tư
 • Tran thi ha
  Nhà đầu tư
 • Dat Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Dat Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Tsk Thanlong
  Nhà đầu tư
 • Thu vuong bach
  Nhà đầu tư
 • Dat Nguyen Tien
  Nhà đầu tư
 • Thuuu Thuuu
  Nhà đầu tư
 • Don Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thủ Vương
  Nhà đầu tư
 • Nha dat tokyo
  Nhà đầu tư
 • Truong Pham Xuan
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Duy Thang
  Nhà đầu tư
 • Trinh ThiHue
  Nhà đầu tư
 • TungMinhLe
  Nhà đầu tư
 • thanh tuấn
  Nhà đầu tư
 • Vũ Tiến Đạt
  Nhà đầu tư
 • Carback Investors
  Nhà đầu tư
 • Nhung Vũ Hồng
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Ngọc Anh
  Nhà đầu tư
 • Tuấn Lê Ang
  Nhà đầu tư
 • Hồng Nhung
  Nhà đầu tư
 • Love Music
  Nhà đầu tư
 • Long Nguyễn Hải
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Duy Do Ha
  Nhà đầu tư
 • Smart Kids
  Nhà đầu tư
 • MiGU CEO
  Nhà đầu tư
 • Anh Phạm Việt
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Trọng
  Nhà đầu tư
 • Thắng Nguyễn Duy
  Nhà đầu tư
 • Thiết Bị Giám Sát Hành Trình Bình Anh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Ngọc Hạnh
  Nhà đầu tư
 • Thuốc giảm cân Lishou phục linh chính hãng
  Nhà đầu tư
 • Đào bảo khánh
  Nhà đầu tư
 • Giang Anh
  Nhà đầu tư
 • dat nguyen
  Nhà đầu tư
 • Vọng Phạm
  Nhà đầu tư
 • Giáp Việt Hoàng
  Nhà đầu tư
 • NGUYEN DUC
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Dan
  Nhà đầu tư
 • CAN VAN HIEP
  Nhà đầu tư
 • Mặt Nạ Phòng Độc
  Nhà đầu tư
 • Đồng Phục Cú Uni
  Nhà đầu tư
 • Giáp Lê
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Minh Toại
  Nhà đầu tư
 • Luci Son
  Nhà đầu tư
 • luv ver
  Nhà đầu tư
 • Sơn Phạm
  Nhà đầu tư
 • Mr Luci
  Nhà đầu tư
 • Thanh Son
  Nhà đầu tư
 • Host THPL
  Nhà đầu tư
 • Son Pham
  Nhà đầu tư
 • Sơn Phạm
  Nhà đầu tư
 • Thanh Sơn Phạm
  Nhà đầu tư
 • Thanh Sơn Phạm
  Nhà đầu tư
 • Ly Nguyễn Khánh
  Nhà đầu tư
 • Truong Ngo
  Nhà đầu tư
 • Hang Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thu Hoang
  Nhà đầu tư
 • Hoang Le
  Nhà đầu tư
 • Bach Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nam Pham
  Nhà đầu tư
 • Hai Tran
  Nhà đầu tư
 • Bang Le
  Nhà đầu tư
 • Trong Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Long Tran
  Nhà đầu tư
 • Van Le
  Nhà đầu tư
 • Huyen Ngo
  Nhà đầu tư
 • Hieu Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Manh Hoang
  Nhà đầu tư
 • Tien Tran
  Nhà đầu tư
 • Tung Pham
  Nhà đầu tư
 • Van Pham
  Nhà đầu tư
 • Vui Le
  Nhà đầu tư
 • Mien Tran
  Nhà đầu tư
 • Hải Long Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Anh Quỳnh
  Nhà đầu tư
 • Dương thuý vy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Đỗ Vân Trang
  Nhà đầu tư
 • 31 lop
  Nhà đầu tư
 • Hưng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Trần Nhật Khoa
  Thí sinh Startup Wheel
 • Nguyễn Quốc Cương
  Nhà đầu tư
 • Cương ĐZ
  Nhà đầu tư
 • Cuong Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Minh Bảo
  Thí sinh Startup Wheel
 • Nguyễn Thị Minh Phương
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Quốc Dũng
  Nhà đầu tư
 • Phan Thanh Huy
  Nhà đầu tư
Ủng hộ dự án Đã kết thúc vòng gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi