CHẾ PHẨM SINH HỌC GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÍ, ĐẤT, NƯỚC

Giới thiệu chung

Founder
Admin
Lĩnh vực
Nông nghiệp
Quốc gia
Website
Mô tả ngắn
Sản phẩm & giải pháp sinh học giảm thiểu ô nhiễm môi trường: NƯỚC, ĐẤT VÀ KHÍ

Giới thiệu chi tiết

Các sản phẩm được nghiêm cứu từ các nguyên liệu thiên nhiên, hoạt động như những dược liệu giải độc cho ĐẤT, NƯỚC, KHÍ

Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

2.000.000.000 vnd
0 người ủng hộ
100% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
Đã kết thúc