VIONE Voice Platform

Công nghệ
115.000.000 vnd 6%
-542 ngày còn lại

WOAY.vn

Công nghệ
2.082.000.000 vnd 105%
-542 ngày còn lại

UNIGWORK - Nền tảng tuyển dụng dữ liệu thông minh

Công nghệ
927.000.000 vnd 47%
-542 ngày còn lại

Blo.Chat - Chat bảo mật và đầu tư một chạm (Blockchain)

Công nghệ
62.000.000 vnd 4%
-542 ngày còn lại

SX Factory

Công nghệ
259.000.000 vnd 13%
-542 ngày còn lại

Nền tảng quản lý bán hàng trên sàn thương mại điện tử Salework

Công nghệ
161.000.000 vnd 9%
-542 ngày còn lại

tMonitor - thiết bị AI đo lường và cảnh báo chất lượng không khí thông minh

Công nghệ
4.623.000.000 vnd 232%
-542 ngày còn lại

SOBY - Đánh giá chỉ số uy tín của cửa hàng và người bán trên Mạng xã hội.

Công nghệ
1.441.000.000 vnd 73%
-542 ngày còn lại

Vigo Retail

Công nghệ
37.000.000 vnd 2%
-542 ngày còn lại

Otrafy - Phần Mềm Quản Lý Kiểm Định Chất Lượng Nhà Cung Cấp

Công nghệ
2.041.000.000 vnd 103%
-542 ngày còn lại

JustRace - Nền tảng chạy bộ trực tuyến

Công nghệ
3.458.000.000 vnd 173%
-542 ngày còn lại

VIFO

Công nghệ
42.000.000 vnd 3%
-542 ngày còn lại

Resident - Hệ sinh thái ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực BĐS dành cho người di cư

Công nghệ
2.733.000.000 vnd 137%
-542 ngày còn lại

SPUREN - 4S10 Mobility as a Service - Giải pháp mua vé trực tuyến

Công nghệ
2.241.000.000 vnd 113%
-542 ngày còn lại

Myleague.vn - Phần mềm quản lý giải thể thao

Công nghệ
1.647.000.000 vnd 83%
-542 ngày còn lại

Máy đọc chỉ số thông minh: Nước, Điện, Gas, Khí

Công nghệ
2.270.000.000 vnd 114%
-542 ngày còn lại

FAFCme - Nền tảng tạo App liên kết dạng link cho Cá nhân và doanh nghiệp

Công nghệ
269.000.000 vnd 14%
-542 ngày còn lại

WeShare.asia - Tiêu dùng hạnh phúc

Công nghệ
4.225.000.000 vnd 212%
-542 ngày còn lại

Hệ sinh thái ManMo

Công nghệ
1.328.000.000 vnd 67%
-542 ngày còn lại

HASU - Hệ sinh thái tiện ích cho người từ 50 tuổi

Công nghệ
2.315.000.000 vnd 116%
-542 ngày còn lại