mGreen - Ứng dụng phân loại rác tại nguồn được tích điểm đổi quà 4.0

Công nghệ
198.000.000 vnd 10%
0 ngày còn lại

Phần mềm quản lý nhân sự ezHR

Công nghệ
1.159.000.000 vnd 58%
0 ngày còn lại

WECARE 247

Công nghệ
142.000.000 vnd 8%
0 ngày còn lại

InfraSen - Cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt

Công nghệ
2.340.000.000 vnd 117%
0 ngày còn lại

HỆ THỐNG LỌC KHÔNG KHÍ

Công nghệ
28.000.000 vnd 2%
0 ngày còn lại

Ralava - Ứng dụng hỗ trợ thu gom và phân loại rác tại nguồn

Công nghệ
63.000.000 vnd 4%
0 ngày còn lại

Online platform for learning STEM

Công nghệ
106.000.000 vnd 6%
0 ngày còn lại

WOAY

Công nghệ
2.074.000.000 vnd 104%
0 ngày còn lại

Bot Bán Hàng

Công nghệ
2.732.000.000 vnd 137%
0 ngày còn lại

Nền tảng phân tích dữ liệu khách hàng DSMiner

Công nghệ
2.048.000.000 vnd 103%
0 ngày còn lại

VIETMANI

Công nghệ
2.037.000.000 vnd 102%
0 ngày còn lại

EI Industrial

Công nghệ
360.000.000 vnd 18%
0 ngày còn lại

Cocoon

Công nghệ
2.798.000.000 vnd 140%
0 ngày còn lại

HỆ THỐNG HỐ GA THU NƯỚC NGĂN MÙI CHỐNG MUỖI - SIGEN

Công nghệ
2.135.000.000 vnd 107%
0 ngày còn lại

Smart Fashion AI - Virtual fitting room

Công nghệ
7.642.000.000 vnd 383%
0 ngày còn lại

AirWatt

Công nghệ
1.410.000.000 vnd 71%
0 ngày còn lại

FINSC - Hệ sinh thái giải pháp đầu tư chứng khoán

Công nghệ
2.736.000.000 vnd 137%
0 ngày còn lại

Delta X - Robot delta giá rẻ và hiệu quả nhất

Công nghệ
2.028.000.000 vnd 102%
0 ngày còn lại

Wehelp - Nền tảng kết nối Freelancer và người dùng

Công nghệ
21.000.000 vnd 2%
0 ngày còn lại

Lora - Học cùng bé

Công nghệ Giáo dục
3.056.000.000 vnd 153%
0 ngày còn lại