CARUS - Hệ sinh thái dịch vụ xe ô tô

Công nghệ
7.423.000.000 vnd 372%
-542 ngày còn lại

Hệ sinh thái Đấu Thầu

Công nghệ
2.228.000.000 vnd 112%
-542 ngày còn lại

NalHotel - Nền tảng chuyển đổi số Du lịch

Công nghệ
210.000.000 vnd 11%
-542 ngày còn lại

Pandora's Box - Mô Hình Giải Đố Tương Tác

Công nghệ
2.467.000.000 vnd 124%
-542 ngày còn lại

SSSMarket - Đừng lãng phí quần áo thừa của bạn

Công nghệ
2.115.000.000 vnd 106%
-542 ngày còn lại

Hihome.vn - Sàn Thương Mại Điện Tử Ngành Xây Dựng

Công nghệ
2.209.000.000 vnd 111%
-542 ngày còn lại

Báo cáo tự động 1LINE - Tinh gọn hệ thống Digital Marketing

Công nghệ
2.126.000.000 vnd 107%
-542 ngày còn lại

Thiết bị học bảng chữ cái, học toán dành cho người khiếm thị.

Công nghệ
3.682.000.000 vnd 185%
-542 ngày còn lại

mGreen - Ứng dụng phân loại rác tại nguồn được tích điểm đổi quà 4.0

Công nghệ
199.000.000 vnd 10%
Đã kết thúc

Phần mềm quản lý nhân sự ezHR

Công nghệ
1.159.000.000 vnd 58%
Đã kết thúc

WECARE 247

Công nghệ
142.000.000 vnd 8%
Đã kết thúc

InfraSen - Cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt

Công nghệ
2.340.000.000 vnd 117%
Đã kết thúc

HỆ THỐNG LỌC KHÔNG KHÍ

Công nghệ
29.000.000 vnd 2%
Đã kết thúc

Ralava - Ứng dụng hỗ trợ thu gom và phân loại rác tại nguồn

Công nghệ
63.000.000 vnd 4%
Đã kết thúc

Online platform for learning STEM

Công nghệ
106.000.000 vnd 6%
Đã kết thúc

Bot Bán Hàng

Công nghệ
2.742.000.000 vnd 138%
Đã kết thúc

Nền tảng phân tích dữ liệu khách hàng DSMiner

Công nghệ
2.048.000.000 vnd 103%
Đã kết thúc

VIETMANI

Công nghệ
2.037.000.000 vnd 102%
Đã kết thúc

EI Industrial

Công nghệ
360.000.000 vnd 18%
Đã kết thúc

Cocoon

Công nghệ
2.798.000.000 vnd 140%
Đã kết thúc