Simon music

Giáo dục
2.251.000.000 vnd 113%
0 ngày còn lại

Lora - Học cùng bé

Công nghệ Giáo dục
3.056.000.000 vnd 153%
0 ngày còn lại

Stem Kid Vietnam

Giáo dục
2.766.000.000 vnd 139%
0 ngày còn lại

Physics Education 4.0 - Cất cánh tri thức Việt

Giáo dục
2.065.000.000 vnd 104%
0 ngày còn lại

BrickOne - Hệ sinh thái giáo dục STEM Made in Việt Nam

Giáo dục
1.767.000.000 vnd 89%
0 ngày còn lại

Talks English! Hệ thống học tiếng anh Nghe - Nói tại 10,000 quán cafe cả nước!

Giáo dục
87.000.000 vnd 5%
0 ngày còn lại

Edubox - Nền tảng tìm kiếm giáo dục

Giáo dục
608.000.000 vnd 31%
0 ngày còn lại

BeeClear - Nền tảng giúp tìm bạn để luyện nói Tiếng Anh cùng nhau

Giáo dục
3.207.000.000 vnd 161%
0 ngày còn lại

TOP Sinh Viên - Nền tảng bình chọn trường học và chia sẻ cuộc sống sinh viên

Giáo dục
4.987.000.000 vnd 250%
0 ngày còn lại

GREEN SCIENCE AT HOME

Giáo dục
3.693.000.000 vnd 185%
0 ngày còn lại

Ứng dụng đọc sách Nara

Giáo dục
2.201.000.000 vnd 111%
0 ngày còn lại

i-Gen - Một triệu sinh viên tự tin với Tiếng Anh

Giáo dục
2.319.000.000 vnd 116%
0 ngày còn lại

Firstsun.vn - Nền tảng hướng nghiệp cá nhân toàn diện

Giáo dục
4.561.000.000 vnd 229%
0 ngày còn lại

Umbalena - Ứng dụng đọc sách hàng đầu cho trẻ em Việt Nam

Giáo dục
2.501.000.000 vnd 126%
0 ngày còn lại

HotaVN: Học tiếng anh, tiếng Nhật và các tiếng khác miễn phí

Giáo dục
5.193.000.000 vnd 260%
0 ngày còn lại

Monte - Vui học STEAM và phát triển tư duy

Giáo dục
429.000.000 vnd 22%
0 ngày còn lại

Công ty cổ phần công nghệ giáo dục GaraSTEM

Công nghệ Dịch vụ Giáo dục Thương mại
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Atomic - Học tiếng Anh siêu tốc.

Dịch vụ Giáo dục Thương mại
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Lớp 6/7 TK - Hệ sinh thái học tập qua cộng đồng

Công nghệ Dịch vụ Giáo dục Thương mại
2.005.000.000 vnd 101%
Đã kết thúc

Cổng Học Tập - Hệ quản trị đào tạo chuyên nghiệp cho giáo viên, tổ chức giáo dục, công ty

Công nghệ Giáo dục Thương mại
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc