• Hứa Thị Ngọc Thoại
  Nhà đầu tư
 • CÚC CHÂU
  Nhà đầu tư
 • Sakura
  Nhà đầu tư
 • An Yên
  Nhà đầu tư
 • Tram
  Nhà đầu tư
 • Hanh Vu
  Nhà đầu tư
 • Le Nguyen Uyen Phuong
  Nhà đầu tư
 • Annie Tran
  Nhà đầu tư
 • Miko Huỳnh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Phương
  Nhà đầu tư
 • Unika
  Nhà đầu tư
 • Andy Huỳnh
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Vy
  Nhà đầu tư
 • châu nguyên khang
  Nhà đầu tư
 • Phương Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Dang Tran
  Nhà đầu tư
 • Phước Trương
  Nhà đầu tư
 • Mark Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Giang Phuong
  Nhà đầu tư
 • Huy Tran
  Nhà đầu tư
 • Châu hồng phúc
  Nhà đầu tư
 • Trần thị thuý hằng
  Nhà đầu tư
 • Hoai Tran
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Toàn
  Nhà đầu tư
 • Anh Bui
  Nhà đầu tư
 • PHẠM KHÁNH HƯNG
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Hoa
  Nhà đầu tư
 • Loan Hoàng Thị Phương
  Nhà đầu tư
 • Lý Thanh Long
  Nhà đầu tư
 • My Hồng Bùi
  Nhà đầu tư
 • Phạm Phước Bình
  Nhà đầu tư
 • Hải Nguyễn Chí
  Nhà đầu tư
 • Trương Thị Thủy Tiên
  Nhà đầu tư
 • Tran Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Kim Soan
  Nhà đầu tư
 • Lê Nguyễn Nhật Hoa
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Xuân Lan
  Nhà đầu tư
 • Huynh Tran Bao Duy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Trần Phi Ngọc
  Nhà đầu tư
 • sophie dang
  Nhà đầu tư
 • Minh Le
  Nhà đầu tư
 • NGUYEN NGOC DUY
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Trúc Linh
  Nhà đầu tư
 • Châu Ngọc Thảo
  Nhà đầu tư
 • Thiều Duyên
  Nhà đầu tư
 • Quỳnh Ngân
  Nhà đầu tư
 • lý tường duy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Tuyết Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Ngân Quỳnh
  Nhà đầu tư
 • NatFoods Organic
  Nhà đầu tư
 • Nhật Hoa nè
  Nhà đầu tư
 • Bạn em Nhật Hoa
  Nhà đầu tư
 • Bạn Nhật Hoa
  Nhà đầu tư
 • Bạn Nhật Hoa
  Nhà đầu tư
 • Chau Le
  Nhà đầu tư
 • Nhật Hoa
  Nhà đầu tư
 • Lại là Hoa đây
  Nhà đầu tư
 • Bông nè
  Nhà đầu tư
 • Châu ngọc thái
  Nhà đầu tư
 • Hoa nè
  Nhà đầu tư
 • Bích Thùy
  Nhà đầu tư
 • Bông đây
  Nhà đầu tư
 • le minh ngoc
  Nhà đầu tư
 • Hoa nữa nè
  Nhà đầu tư
 • Phan Hương
  Nhà đầu tư
 • Hoa nữa nè nè nè
  Nhà đầu tư
 • Hoa đây.
  Nhà đầu tư
 • châu duy Cường
  Nhà đầu tư
 • Bông!!!
  Nhà đầu tư
 • Thuý Huy
  Nhà đầu tư
 • Tindepzai
  Nhà đầu tư
 • Dao Do
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Yến Vy
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Ngọc Gia Hân
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Ngọc Gia Hân
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Yến Vy
  Nhà đầu tư
 • Trần thị lan chi
  Nhà đầu tư
 • Hoa nè...
  Nhà đầu tư
 • Bông Bông
  Nhà đầu tư
 • Hoa đây nè
  Nhà đầu tư
 • Tâm Phạm
  Nhà đầu tư
 • Hoa Hoa
  Nhà đầu tư
 • Flower
  Nhà đầu tư
 • Ngân Sâu
  Nhà đầu tư
 • Thuý Huy 2
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Tươi
  Nhà đầu tư
 • Bich
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Huỳnh Dương
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Thoại
  Nhà đầu tư
 • Bao Yan
  Nhà đầu tư
 • Lê thị mai trang
  Nhà đầu tư
 • Thanhdat
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Diễm
  Nhà đầu tư
 • Hoa Hoa Lê
  Nhà đầu tư
 • Nhật Hoa
  Nhà đầu tư
 • Bông bông
  Nhà đầu tư
 • Bông!
  Nhà đầu tư
 • Bông!!!!
  Nhà đầu tư
 • Bông!!!!!! Bông
  Nhà đầu tư
 • Bông!!
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Thi Thuy Loan
  Nhà đầu tư
 • Bông!!!
  Nhà đầu tư
 • Bông!!!!!
  Nhà đầu tư
 • Bông! Bông hoa
  Nhà đầu tư
 • Bông!!!!!!!
  Nhà đầu tư
 • Bông!! Bông
  Nhà đầu tư
 • Hưng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Đức Huy Võ
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thảo
  Nhà đầu tư
 • An Thanh
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Hải Giang
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Quốc Đại
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Thi Thanh Nga
  Nhà đầu tư
 • Tran Trang
  Nhà đầu tư
 • Tran Sinh
  Nhà đầu tư
 • Tran Tra
  Nhà đầu tư
Ủng hộ dự án Đã kết thúc vòng gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi