• Đại Thành
  Nhà đầu tư
 • H Ben Ni Niê kđăm
  Nhà đầu tư
 • Hà Tô Hà
  Nhà đầu tư
 • Ngô Cường
  Nhà đầu tư
 • HN - Sport Meeting Room
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoàng Phụng
  Nhà đầu tư
 • Nam crazy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Ngọc Huyền
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Anh Thư
  Thí sinh Startup Wheel
 • Nguyễn Hữu Hoài Chương
  Thí sinh Startup Wheel
 • Dương Lam
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Phúc Hồng Trang
  Thí sinh Startup Wheel
 • Hà Thị Bích Hạnh
  Nhà đầu tư
 • Dương Minh Hùng
  Thí sinh Startup Wheel
 • Trần Trung Hiếu
  Nhà đầu tư
 • Phương Nhất
  Nhà đầu tư
 • Khoi Nguyen Tran
  Nhà đầu tư
 • Tran Thi Bich Loan
  Nhà đầu tư
 • Tai Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyen TK
  Nhà đầu tư
 • Duyen Nguyen Thi Xuan
  Nhà đầu tư
 • Tran
  Nhà đầu tư
 • Jexx Tran
  Nhà đầu tư
 • Trong Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Phạm Trí Thiện
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tấn Lực
  Nhà đầu tư
 • Trần Nguyễn Khánh Linh
  Nhà đầu tư
 • Trần Nguyễn Khánh Linh
  Nhà đầu tư
 • Trần Nguyễn Khánh Linh
  Nhà đầu tư
 • Lê Nguyễn Minh Quân
  Nhà đầu tư
 • Ân Phan Thị Hồng
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoàng Gia Bảo
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tấn Cường
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Bích Vân
  Nhà đầu tư
 • Tiền Tuyết Nhi
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hà My
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Nam
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tuấn Kiệt
  Nhà đầu tư
 • Phạm Minh Thiện
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Mỹ Vân
  Nhà đầu tư
 • Phạm Huy Thông
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Bùi Hồng Phấn
  Nhà đầu tư
 • Lê Hồng Thịnh
  Nhà đầu tư
 • Lưu Bảo Nhi
  Nhà đầu tư
 • Phuc Nguyen Nhu
  Nhà đầu tư
 • Việt Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Javion Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Hiến Nguyễn Xuân
  Nhà đầu tư
 • Phùng Minh Thuận
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Bích Diễm
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Ngọc Trâm
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Trọng Nghĩa
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Kim Ngân
  Nhà đầu tư
 • Trần Minh Mẫn
  Nhà đầu tư
 • Ghi Danh CCE
  Nhà đầu tư
 • Lưu Mẫn Nhi
  Nhà đầu tư
 • Du tiểu vân
  Nhà đầu tư
 • Lê Trần Uy Nghiêm
  Nhà đầu tư
 • Lê Trần Uy Nghi
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Diệu Huyền My
  Nhà đầu tư
 • Trần Thuý Hà
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Hằng
  Nhà đầu tư
 • Trần Vinh
  Nhà đầu tư
 • Tiền Minh Tâm
  Nhà đầu tư
 • Phan Ngọc Phương Trinh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Gia Hòa
  Nhà đầu tư
 • Ngô Yến Mi
  Nhà đầu tư
 • Ngô Yến Mi
  Nhà đầu tư
 • Liu Hung
  Nhà đầu tư
 • Minh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Minh Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Ngọc Nhi
  Nhà đầu tư
 • Đinh Thị Huế
  Nhà đầu tư
 • Trần Văn Đại
  Nhà đầu tư
 • An Trần
  Nhà đầu tư
 • nguyen quoc hung
  Nhà đầu tư
 • nguyen ngoc minh anh
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Hải Yến
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Lương Bằng
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Thùy Linh
  Nhà đầu tư
 • Tạ Trùng Linh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Đăng Khoa
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Cẩm Vân
  Nhà đầu tư
 • Tô Vĩnh Ký
  Nhà đầu tư
 • Vũ Quốc Hưng
  Nhà đầu tư
 • Tien Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Dương N. Hiểu
  Nhà đầu tư
 • Lê Minh Châu
  Nhà đầu tư
 • Trương Anh
  Nhà đầu tư
 • Tô Minh Nhật
  Nhà đầu tư
 • Phạm Nhật Quang
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Mạnh Tùng
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thiên Lý
  Nhà đầu tư
 • Nhã Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Phạm Minh Tâm
  Nhà đầu tư
 • Đức Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Trương Quốc Huy
  Nhà đầu tư
 • Võ Quốc Huy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thiên Tùng
  Nhà đầu tư
 • Bùi Quang Tùng
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Trường Thi
  Nhà đầu tư
 • Never Stop
  Nhà đầu tư
 • Dương Minh Thư
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Đăng Khoa
  Nhà đầu tư
 • Phạm Ngũ Lão
  Nhà đầu tư
 • Duẩn Nuyễn
  Nhà đầu tư
 • Phuong Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thế Phương
  Nhà đầu tư
 • Thien Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Phạm Văn Văn
  Nhà đầu tư
 • Trang Đài
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Bùi Hồng Quy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Ngọc Hà
  Nhà đầu tư
 • Lưu Nguyễn Bảo Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Khánh Ly
  Nhà đầu tư
 • Lê Hàn
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Phương Uyên
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Mỹ Tiên
  Nhà đầu tư
 • Phan Mỹ Duyên
  Nhà đầu tư
 • Anh Lê
  Nhà đầu tư
 • Đức Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Đức Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • UX Team
  Nhà đầu tư
 • Bùi Quang Thiên
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Đức Huy
  Nhà đầu tư
 • Enough Never
  Nhà đầu tư
 • Nguyen An
  Nhà đầu tư
 • Bảo Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • thuyan nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Hien
  Nhà đầu tư
 • Lien Pham
  Nhà đầu tư
 • Bơ Hồng Trương
  Nhà đầu tư
 • Pham Hien
  Nhà đầu tư
 • Trần Thiện Minh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thiết Minh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Son
  Nhà đầu tư
 • Doanh Văn Son
  Nhà đầu tư
 • Điêu Văn Son
  Nhà đầu tư
 • Trịnh Văn
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

2.548.000.000 vnd
142 người ủng hộ
128% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại