• Phạm Quang Anh
  Nhà đầu tư
 • loc hoang
  Nhà đầu tư
 • Lê Văn Nam
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thanh Ngà
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Huyền Trang
  Nhà đầu tư
 • Hà Trần
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thanh Huyền
  Nhà đầu tư
 • Hoang Van Canh
  Nhà đầu tư
 • pham nga
  Nhà đầu tư
 • Hưng Lê Sỹ
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Ngọc Thắng
  Nhà đầu tư
 • Phương Hoàng Mai
  Nhà đầu tư
 • Thắng Ngọc Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Thắng Hoàng Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Quốc Trung
  Nhà đầu tư
 • Vương Hữu Nhân
  Nhà đầu tư
 • Minh Hạnh
  Nhà đầu tư
 • John Ho
  Nhà đầu tư
 • Văn Nam
  Nhà đầu tư
 • Thắng Hoàng Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Lê Nam
  Nhà đầu tư
 • Thuận Theo Tự Nhiên
  Nhà đầu tư
 • Nam Lê
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thanh An
  Nhà đầu tư
 • Hưng Lê
  Nhà đầu tư
 • Trung Ngo
  Nhà đầu tư
 • Linh Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Trung Quốc
  Nhà đầu tư
 • Hà Trần
  Nhà đầu tư
 • Hào Văn
  Nhà đầu tư
 • Hải Trang Đậu
  Nhà đầu tư
 • Hà Trần Thị
  Nhà đầu tư
 • nghihai hoiccb
  Nhà đầu tư
 • Hà Trần
  Nhà đầu tư
 • Hà Trần
  Nhà đầu tư
 • Hà Trần Thị
  Nhà đầu tư
 • Hà Trần
  Nhà đầu tư
 • Duyên Nghiêm Mai
  Nhà đầu tư
 • Pham Liem
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thanh
  Nhà đầu tư
 • Hồ Thị Yến Nhi
  Nhà đầu tư
 • Trần Văn Thái Sơn
  Nhà đầu tư
 • Kim Phương Trần Thị
  Nhà đầu tư
 • Son Tran Van Thai
  Nhà đầu tư
 • Cường Lê
  Nhà đầu tư
 • Tâm Phạm
  Nhà đầu tư
 • Hương Phạm
  Nhà đầu tư
 • Hiếu Nguyễn Lê
  Nhà đầu tư
 • Đặng Trung Tữ
  Thí sinh Startup Wheel
 • Trọng An Lê
  Nhà đầu tư
 • Hưng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • son117@mailinator.com
  Nhà đầu tư
 • fsfSFSDG
  Nhà đầu tư
 • son test
  Nhà đầu tư
 • my name test
  Nhà đầu tư
 • hao
  Nhà đầu tư
 • Quỳnh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nghệ An Hackathon
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Thiên Hương
  Nhà đầu tư
 • Linh Phạm
  Nhà đầu tư
 • văn thị mai
  Nhà đầu tư
 • Trần hoàng
  Nhà đầu tư
 • Stream
  Nhà đầu tư
 • Lộc Trần
  Nhà đầu tư
 • quỳnh nga
  Nhà đầu tư
 • Trần hồng thái
  Nhà đầu tư
 • Đức Minh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Bá Phúc
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Phạm
  Nhà đầu tư
 • Minh Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Tất Hường Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Phạm Viết Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Kim Ngọc Đào
  Nhà đầu tư
 • Trọng Trần
  Nhà đầu tư
 • Trần Hằng
  Nhà đầu tư
 • Hiền Đào
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Huyền Trần
  Nhà đầu tư
 • Nghiêm Đào
  Nhà đầu tư
 • Minh Việt Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Bùi Thái Hải
  Nhà đầu tư
 • Nam Lâm
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Loan
  Nhà đầu tư
 • Lương Nhân
  Nhà đầu tư
 • Hương Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Huy Hoàng Lê
  Nhà đầu tư
 • Vũ Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Trung Kiên Lê
  Nhà đầu tư
 • Vũ Huyền
  Nhà đầu tư
 • Kim bảng
  Nhà đầu tư
 • Trần Giang
  Nhà đầu tư
 • Quang Trần
  Nhà đầu tư
 • Quỳnh Trang
  Nhà đầu tư
 • Thịnh Phát Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Bá Hoa
  Nhà đầu tư
 • Tần Liên
  Nhà đầu tư
 • Việt Phạm
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thái Sơn
  Nhà đầu tư
 • Lê Thiên Hiếu
  Nhà đầu tư
 • Diệu Quỳnh
  Nhà đầu tư
 • Bích Đào
  Nhà đầu tư
 • Thúy Nga
  Nhà đầu tư
 • Hiền Đào
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Nga
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Trần
  Nhà đầu tư
 • Lê Hiếu Nhân
  Nhà đầu tư
 • Nam Lê
  Nhà đầu tư
 • Hồng Tuyết
  Nhà đầu tư
 • Hải Nam Trần
  Nhà đầu tư
 • Kim Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Hùng Huy Lê
  Nhà đầu tư
 • Kim Cương
  Nhà đầu tư
 • Đào Huyền
  Nhà đầu tư
 • Huyền Trang
  Nhà đầu tư
 • Mai Phương
  Nhà đầu tư
 • Lê Hùng
  Nhà đầu tư
 • Yến Lê
  Nhà đầu tư
 • Đào Thảo
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Minh Hương
  Nhà đầu tư
 • Thái An
  Nhà đầu tư
 • Trung Hậu
  Nhà đầu tư
 • Đinh Xuân Lan
  Nhà đầu tư
 • Cao Hùng
  Nhà đầu tư
 • Đào Nhân
  Nhà đầu tư
 • Thạch Thảo Trần
  Nhà đầu tư
 • Đức Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Hợi
  Nhà đầu tư
 • Cong the
  Nhà đầu tư
 • Thúy Quỳnh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Trần Văn Huy
  Nhà đầu tư
 • Văn Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Bá Tiến
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Đông
  Nhà đầu tư
 • Phan Văn Phi
  Nhà đầu tư
 • Trần Sáng
  Nhà đầu tư
 • Tường Bảo
  Nhà đầu tư
 • Đinh Thúy
  Nhà đầu tư
 • Cao Diễm Thúy
  Nhà đầu tư
 • Van Phap
  Nhà đầu tư
 • Khắc Phúc
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Vuong
  Nhà đầu tư
 • Võ Hoàng Đăng Thi
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Phương Anh
  Thí sinh Startup Wheel
Ủng hộ dự án Đã kết thúc vòng gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi