• Hieu Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Phan Viết Chánh
  Nhà đầu tư
 • Mai Tiến Dũng
  Nhà đầu tư
 • Trung TV
  Nhà đầu tư
 • Phạm Quang Tuân
  Nhà đầu tư
 • Nhan Do
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Xuân Thành ĐẠT
  Nhà đầu tư
 • Anh Tuan
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Phi Long
  Thí sinh Startup Wheel
 • PHƯỚC Huỳnh Tấn
  Nhà đầu tư
 • Hong-Hieu LE
  Nhà đầu tư
 • - Van phong PFIEV
  Nhà đầu tư
 • Trần Hoài Thương
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Xuân Nguyện
  Nhà đầu tư
 • Trần Văn Đàng
  Nhà đầu tư
 • Đặng Huân
  Nhà đầu tư
 • Đoàn Anh Khoa
  Nhà đầu tư
 • Quốc Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Truong Hai Phong FPV
  Nhà đầu tư
 • Thắng Nguyễn In
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Multicopter
  Nhà đầu tư
 • Thành Khang YP
  Nhà đầu tư
 • Lê Tùng
  Nhà đầu tư
 • Tran Quang SG
  Nhà đầu tư
 • Hồng Anh
  Nhà đầu tư
 • Việt Hồ Multicopter
  Nhà đầu tư
 • Minh Hằng
  Nhà đầu tư
 • Thịnh RC
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Đinh Đan EF
  Nhà đầu tư
 • Triệu Minh Hoàng YP
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tâm Nhật
  Nhà đầu tư
 • Phi Duy Quang
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Ngọc Chinh
  Nhà đầu tư
 • Thắng FPV
  Nhà đầu tư
 • Kha Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Phạm Trân
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Văn Minh
  Nhà đầu tư
 • Công Hoài FPV
  Nhà đầu tư
 • Trần Văn Long
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thiện RC
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Lam Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Trần Mạnh Trung
  Nhà đầu tư
 • Phạm Hoàng Thiên
  Nhà đầu tư
 • Mạnh Phương BK
  Nhà đầu tư
 • Quốc Thịnh BK
  Nhà đầu tư
 • Thái Hồng
  Nhà đầu tư
 • Gia Tùng Ng
  Nhà đầu tư
 • Bích Vân
  Nhà đầu tư
 • Hoàng HL
  Nhà đầu tư
 • Lê Mỹ Loan Phụng
  Nhà đầu tư
 • Hiếu Nguyễn BK
  Nhà đầu tư
 • Pham Nguyen BP
  Nhà đầu tư
 • Phan Xuan Diem In
  Nhà đầu tư
 • Quang PL
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Phương
  Nhà đầu tư
 • Tuan Truong
  Nhà đầu tư
 • Tâm FC
  Nhà đầu tư
 • My Van Hue
  Nhà đầu tư
 • Thu Tran
  Nhà đầu tư
 • Như Ng GTVT
  Nhà đầu tư
 • Trần Minh Huy
  Nhà đầu tư
 • Long Nguyen UT
  Nhà đầu tư
 • Tuấn Văn GTVT
  Nhà đầu tư
 • Thanh Tra
  Nhà đầu tư
 • Minh Kim Huynh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Anh Quang
  Nhà đầu tư
 • NT Phạm
  Nhà đầu tư
 • Hồ Viết Trung FC
  Nhà đầu tư
 • Minh Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Phùng Quang Minh
  Nhà đầu tư
 • Trọng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Văn Nhật Lipo
  Nhà đầu tư
 • Phạm Đình Trọng
  Nhà đầu tư
 • Văn Thành FC
  Nhà đầu tư
 • Nhật Trần Lidar
  Nhà đầu tư
 • Xuân Vũ Thị
  Nhà đầu tư
 • Long Hoàng hobby
  Nhà đầu tư
 • Thế Anh
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Thị Huyền
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Ngọc Thu
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Đức Thắng
  Nhà đầu tư
 • Bùi Quang Thắng PR
  Nhà đầu tư
 • Việt Hồ
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Gia Bảo
  Nhà đầu tư
 • Phương NV
  Nhà đầu tư
 • Thắng NA
  Nhà đầu tư
 • Đan PQ agridrone
  Nhà đầu tư
 • NDThang
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Cường
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Khánh Ninh
  Nhà đầu tư
 • Tuấn Huỳnh
  Nhà đầu tư
 • Lân Khanh
  Nhà đầu tư
 • Đặng Mạnh Thanh
  Nhà đầu tư
 • Hằng Bùi
  Nhà đầu tư
 • Đào Thanh Lân
  Nhà đầu tư
 • Thanh Việt
  Nhà đầu tư
 • Quang Phạm
  Nhà đầu tư
 • Hưng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Đặng Hương Ly
  Nhà đầu tư
 • Linh agridrone
  Nhà đầu tư
 • Lân FPV
  Nhà đầu tư
 • Bùi Khánh Trang
  Nhà đầu tư
 • Công Nguyễn hobby
  Nhà đầu tư
 • Hồ Trung Định
  Thí sinh Startup Wheel
 • Pham mobiletech
  Nhà đầu tư
 • Thang Nguyen robotics
  Nhà đầu tư
 • Le ha cam tu
  Nhà đầu tư
 • Trần Văn Thảo
  Thí sinh Startup Wheel
 • Lương Hữu Thân
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Xuan Hoang
  Nhà đầu tư
Ủng hộ dự án Đã kết thúc vòng gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi