• Phạm Văn Thành
  Nhà đầu tư
 • ha bui
  Nhà đầu tư
 • Tran Van Qui
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Huyên
  Nhà đầu tư
 • Ngan Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Lê Minh Thanh
  Nhà đầu tư
 • Vũ Minh Khang
  Nhà đầu tư
 • van hoang Vu
  Nhà đầu tư
 • Truong Quang
  Nhà đầu tư
 • 원김경
  Nhà đầu tư
 • CHẤT UY
  Nhà đầu tư
 • Quinn Tran
  Nhà đầu tư
 • Giờ ăn trưa
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Hồng Nhung
  Nhà đầu tư
 • Đặng Trần Quốc Trinh
  Nhà đầu tư
 • CHẤT UY ĐÀO TẠO
  Nhà đầu tư
 • Tran Thi Yen
  Nhà đầu tư
 • Quinto Tran
  Nhà đầu tư
 • Jen Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Hihome Việt Nam
  Nhà đầu tư
 • Kim Khánh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Viên Nhung
  Nhà đầu tư
 • PHAP Food & Lifestyle / Ẩm thực và Phong cách sống
  Nhà đầu tư
 • Van Qui
  Nhà đầu tư
 • Trình Hà
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Ngan
  Nhà đầu tư
 • Trinh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Daily Any
  Nhà đầu tư
 • Trình Hà
  Nhà đầu tư
 • tiến dũng nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Ngân Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Tran Thi Thu-KT Hn
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Brave
  Nhà đầu tư
 • Tien Dung Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Lê Trọng
  Nhà đầu tư
 • Lê Văn Trọng
  Nhà đầu tư
 • Dũng nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Danny
  Nhà đầu tư
 • trinh ha
  Nhà đầu tư
 • Hoàng văn ngọc
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Kim Yến
  Nhà đầu tư
 • Cường Trần
  Nhà đầu tư
 • Cần Nguyễn Văn
  Nhà đầu tư
 • Hưng Phạm
  Nhà đầu tư
 • Đới Thị Vân
  Nhà đầu tư
 • lê thủy
  Nhà đầu tư
 • Sper Việt Nam
  Nhà đầu tư
 • Thùy Trần
  Nhà đầu tư
 • Nghia Tran
  Nhà đầu tư
 • nghia tran
  Nhà đầu tư
 • Duyên Đặng
  Nhà đầu tư
 • linh nguyên
  Nhà đầu tư
 • Mai Trí Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Trang Phan
  Nhà đầu tư
 • TRẦN NGA
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Thị Thu Sương
  Thí sinh Startup Wheel
 • Vũ Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Truong Thai
  Nhà đầu tư
 • Đức Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Hằng
  Nhà đầu tư
 • Chau Thi Thanh Thao
  Nhà đầu tư
 • Lan Tran
  Nhà đầu tư
 • Lê văn duy
  Nhà đầu tư
 • lan tran
  Nhà đầu tư
 • k TRẦN
  Nhà đầu tư
 • Hiền Trần
  Nhà đầu tư
 • THACH cao van
  Nhà đầu tư
 • Đoàn Công Dương
  Nhà đầu tư
 • Phúc Mập Vlog
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tiến Sáng
  Nhà đầu tư
 • Thanh Truong Nguyen
  Nhà đầu tư
 • ttt lan
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Anh Thư
  Thí sinh Startup Wheel
 • Trần Tiêu Viêm
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Thành
  Nhà đầu tư
 • Đới Thanh Thành
  Nhà đầu tư
 • Đới Thế Thành
  Nhà đầu tư
 • Đới Thế Chung
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thành Tài
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Quang Việt
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Mỹ Toa
  Nhà đầu tư
 • LÊ HỒNG MINH
  Nhà đầu tư
 • Lê Mi
  Nhà đầu tư
 • Vũ Xuân Viên
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Mạnh
  Nhà đầu tư
 • Vũ Bad Hùng
  Nhà đầu tư
 • Richard Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Giang
  Nhà đầu tư
 • đông đông
  Nhà đầu tư
 • Văn Nguyễn hoài
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn phó đức
  Nhà đầu tư
 • bùi ngọc sơn
  Nhà đầu tư
 • Quỳnh Phạm
  Nhà đầu tư
 • Bùi Văn Toàn
  Nhà đầu tư
 • Lê Tấn Tài
  Nhà đầu tư
 • Lê Văn Đông
  Nhà đầu tư
 • Đông Văn Lê
  Nhà đầu tư
 • Huy Truong
  Nhà đầu tư
 • đô văn nam
  Nhà đầu tư
 • kế toán SGCI
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Lê Quang Nhật
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Thắng
  Thí sinh Startup Wheel
 • Trần Tất Tân
  Nhà đầu tư
 • TOPAZ HÀ
  Nhà đầu tư
 • Tri Leminh
  Nhà đầu tư
 • Tri Le Minh
  Nhà đầu tư
 • HOÀNG ĐỨC AN
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Lan
  Nhà đầu tư
 • Vũ Đình Bộ
  Nhà đầu tư
 • Đoàn Phượng
  Nhà đầu tư
 • Đoàn Công Trung
  Nhà đầu tư
 • Phòng KT-CG
  Nhà đầu tư
 • Phạm ngọc sỷ
  Nhà đầu tư
 • Vương Hồng Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Tuấn Đạt Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Lại Công Nhật
  Nhà đầu tư
 • Lê Văn Cường
  Nhà đầu tư
 • Âm Thanh Đất Trời
  Nhà đầu tư
 • Dong Ngoc Trung
  Nhà đầu tư
 • Trang Mai
  Nhà đầu tư
 • Hương Giang
  Nhà đầu tư
 • Rakzash Ju
  Nhà đầu tư
 • Rakzash Ju
  Nhà đầu tư
 • Poppet Celdran
  Thí sinh Startup Wheel
 • Nguyễn Duy Hòa
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

2.209.000.000 vnd
125 người ủng hộ
111% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-374 ngày còn lại