• Ryan Ho
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Kim Triển
  Nhà đầu tư
 • Henry Henry
  Nhà đầu tư
 • Phan Trần Hoàng Ánh Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Ngọc Dũng
  Nhà đầu tư
 • Quách Tuấn
  Nhà đầu tư
 • Trần Duy Phong
  Thí sinh Startup Wheel
 • Ton Phan Huy
  Nhà đầu tư
 • Thảo Vy Trần
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Hải Quế
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Huy Bùi
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn vũ
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Huyền
  Nhà đầu tư
 • Pety JSC.
  Nhà đầu tư
 • Lại Thanh
  Nhà đầu tư
 • Vĩ San Trương
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Mạnh Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Wong Michael
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Trần Kim Duyên
  Nhà đầu tư
 • Calvin Lam
  Nhà đầu tư
 • Đăng Khoa Lê
  Nhà đầu tư
 • Hồng Hạnh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hạnh Lê
  Nhà đầu tư
 • Nathalie Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Sandes Victor
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tuấn Phú
  Thí sinh Startup Wheel
 • Tuấn Lộc Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hà An Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Loan Ngô
  Nhà đầu tư
 • Hoài Kim Ngân Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Khánh Băng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Dung Phan
  Nhà đầu tư
 • Thanh Tina Trần
  Nhà đầu tư
 • Bảo Hân Đặng
  Nhà đầu tư
 • Ái Vi Tô
  Nhà đầu tư
 • Linh Châu Diệp
  Nhà đầu tư
 • Phương Hằng Phạm
  Nhà đầu tư
 • Trương Nguyên Khoa
  Nhà đầu tư
 • Huệ Hương Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Tân Trương
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Phạm
  Nhà đầu tư
 • Duyên Kỳ
  Nhà đầu tư
 • Tiến Anh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Trang Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Quang Học Bùi
  Nhà đầu tư
 • Như Trung Bùi
  Nhà đầu tư
 • Tố An Chu
  Nhà đầu tư
 • Thị Bích Khanh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Văn Hiện Lê
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Huy
  Nhà đầu tư
 • Quốc Việt Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Minh Tâm Phan
  Nhà đầu tư
 • Tuấn Anh Vương
  Nhà đầu tư
 • Quốc Đại Trương
  Nhà đầu tư
 • Diễm Phương Mai
  Nhà đầu tư
 • Tú Vy Nhã
  Nhà đầu tư
 • Trúc Vĩnh Trương
  Nhà đầu tư
 • Huy Vũ Trần
  Nhà đầu tư
 • Thu Hương Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Đức Thiện Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Viet An
  Nhà đầu tư
 • Khả My Phan
  Nhà đầu tư
 • Kim Dung Kiều
  Nhà đầu tư
 • Như Ngọc Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Thanh Thảo Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Tường Vy Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Mạnh Tuấn Hà
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Nữ Phan
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Lan Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Minh Trang Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Phương Uyên Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Thanh Vân Lê
  Nhà đầu tư
 • Thuý Nhi Vũ
  Nhà đầu tư
 • Thu Hồng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Quyên Mai
  Nhà đầu tư
 • Sơn Khê Trần
  Nhà đầu tư
 • Thuỳ Dương Vũ
  Nhà đầu tư
 • Kim Hạnh Dương
  Nhà đầu tư
 • Mỹ Duyên Phạm
  Nhà đầu tư
 • Mỹ Kim Cao
  Nhà đầu tư
 • Thuý Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Tiên Phan
  Nhà đầu tư
 • Mị Ương Võ
  Nhà đầu tư
 • Văn Nhân Dương
  Nhà đầu tư
 • Minh Hiệp Bùi
  Nhà đầu tư
 • Liễu Ánh Thu Hồ
  Nhà đầu tư
 • Minh Khiêm Dương
  Nhà đầu tư
 • Trung Thành Lê
  Nhà đầu tư
 • Vân Anh Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Phượng Đinh
  Nhà đầu tư
 • Victoria Phuong Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Phương Tuyền Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Thuý Hiền Lê
  Nhà đầu tư
 • Tân Vũ Chung
  Nhà đầu tư
 • Thu Trang Đào
  Nhà đầu tư
 • Thảo Lê
  Nhà đầu tư
 • Đăng Khoa Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Lan Vân Mai
  Nhà đầu tư
 • Trường Giang Mai
  Nhà đầu tư
 • Thị Quỳnh Như Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Đức Nam Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Thanh Trúc Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Thái Luy Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Tố Lan Văn
  Nhà đầu tư
 • Kim Ngọc Phan
  Nhà đầu tư
 • Thái Trung Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Phương Thảo Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Thanh Tâm Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hữu Hạnh Trịnh
  Nhà đầu tư
 • Tâm Dy Trương
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Huy Hoàng Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Anh Phan
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Bảo Ngân Dương
  Nhà đầu tư
 • Hà Thu Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Như Trang Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hàn Tuệ Lâm Lê
  Nhà đầu tư
 • Quyết Thắng Chu
  Nhà đầu tư
 • Khánh Băng Phạm
  Nhà đầu tư
 • Trần Tiến Hồ
  Nhà đầu tư
 • Lan Như Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Quang Dự
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Trần Anhduy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Minh Huy
  Nhà đầu tư
 • Tuấn NTT
  Nhà đầu tư
 • Lão Tứ TV
  Nhà đầu tư
 • Tuấn Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Kevin
  Nhà đầu tư
 • Long Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thông Lê Văn
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Trần Huy
  Nhà đầu tư
 • hoài
  Nhà đầu tư
 • Nhung nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Diệu Linh
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Thảo Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Diep Anh Chi
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hằng Duy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Phương Mai
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Yến Oanh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn duy khánh
  Nhà đầu tư
 • Nam Nguyen
  Nhà đầu tư
 • DuyNguyen
  Nhà đầu tư
 • Đặng Trung Tữ
  Thí sinh Startup Wheel
 • Vincent NGUYEN
  Nhà đầu tư
 • Quang Anh Trần
  Nhà đầu tư
 • Hưng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • le duy
  Nhà đầu tư
 • Trần Thúy
  Thí sinh Startup Wheel
 • Kỳ Quốc
  Nhà đầu tư
 • Giang Đào Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Thái Tài Huỳnh
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Ân Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Tuấn Hiền Lương
  Nhà đầu tư
 • Đạt Đặng Bảo
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Thanh Vân
  Nhà đầu tư
 • Trần Ngọc Quỳnh Chi
  Nhà đầu tư
 • Nguyên văn hưng
  Nhà đầu tư
 • Bot
  Nhà đầu tư
 • Hà Tuấn Đạt
  Nhà đầu tư
 • quang chien nguyen
  Nhà đầu tư
Ủng hộ dự án Đã kết thúc vòng gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi