• Anthanh34
  Nhà đầu tư
 • Đại Thành
  Nhà đầu tư
 • Lí Quý Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • HN - Sport Meeting Room
  Nhà đầu tư
 • H Ben Ni Niê kđăm
  Nhà đầu tư
 • Ngô Cường
  Nhà đầu tư
 • Lê Trương Phương
  Nhà đầu tư
 • Thanh Hai
  Nhà đầu tư
 • Gột Talk
  Nhà đầu tư
 • Home Tv
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Minh Châu
  Nhà đầu tư
 • DSC4 igap
  Nhà đầu tư
 • Phúc Long Đái
  Nhà đầu tư
 • SHAPE Đoàn Viện
  Nhà đầu tư
 • Trần Nhã Linh
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Phuong An
  Nhà đầu tư
 • Nam Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Giao thông vận tải TP HCM SVHĐ
  Nhà đầu tư
 • Thành Nam Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Hồng Anh Nguyễn Lê
  Nhà đầu tư
 • Manh Vu Van
  Nhà đầu tư
 • Nam Đỗ Thành
  Nhà đầu tư
 • Thảo Võ Thị Thu
  Nhà đầu tư
 • Long Đái Phúc
  Nhà đầu tư
 • DSC5 igap
  Nhà đầu tư
 • iGap Contact
  Nhà đầu tư
 • Thu Hiền Thái
  Nhà đầu tư
 • Bùi Thị Tiến
  Nhà đầu tư
 • Trinh Yen Vi
  Nhà đầu tư
 • Trần Đình Quang
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Anh Kiệt
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Phúc Thành
  Nhà đầu tư
 • Trang Minh
  Nhà đầu tư
 • Hồng Nhung Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Người Bình Phước
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Lan Anh
  Thí sinh Startup Wheel
 • Vũ Viết Hải
  Nhà đầu tư
 • Tôn Nữ Xuân Quyên
  Thí sinh Startup Wheel
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

517.000.000 vnd
38 người ủng hộ
26% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại