• Anh Ngọc
  Nhà đầu tư
 • THỐNG Vũ Văn
  Nhà đầu tư
 • Lê Huy Nghị
  Nhà đầu tư
 • Đinh Thị Thanh Huyền
  Thí sinh Startup Wheel
 • Nguyễn Hoàng Phụng
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Anh Thư
  Thí sinh Startup Wheel
 • Nhi Đàm Ngọc Yến
  Nhà đầu tư
 • Hien Le
  Nhà đầu tư
 • tu nguyen
  Nhà đầu tư
 • Gột Talk
  Nhà đầu tư
 • Lê Ngọc Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Lê Mỹ Kim
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Như Quỳnh
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Phương Thủy
  Nhà đầu tư
 • Ryna Ng
  Nhà đầu tư
 • Haofezis
  Nhà đầu tư
 • Cao Ngọc Bảo Quyên
  Nhà đầu tư
 • Pan Poty
  Nhà đầu tư
 • Le Ngoc Hai
  Nhà đầu tư
 • Lê Ngọc Hằng
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Như QUỳnh
  Nhà đầu tư
 • Cao Ngọc Thiên Nhung
  Nhà đầu tư
 • Chu Thị Kiều Trang
  Nhà đầu tư
 • Dạ Thảo
  Nhà đầu tư
 • #toilatinhs
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Thân
  Nhà đầu tư
 • Vũ Hoàng Anh Lê
  Nhà đầu tư
 • Anh Lê Vũ Hoàng
  Nhà đầu tư
 • AIMER
  Nhà đầu tư
 • Trần Bảo
  Nhà đầu tư
 • Lien Hoang
  Nhà đầu tư
 • Mai Quế Mơ
  Nhà đầu tư
 • Lê Đại Thắng
  Nhà đầu tư
 • Lê Vũ Nhật Tân
  Nhà đầu tư
 • LIEN HOANG HONG
  Nhà đầu tư
 • lê Anh Tuân
  Nhà đầu tư
 • Như Chu Quỳnh
  Nhà đầu tư
 • Nìm Ngọc Yến
  Nhà đầu tư
 • Hà lê
  Nhà đầu tư
 • Minh Minh
  Nhà đầu tư
 • Truc Tran
  Nhà đầu tư
 • đô mr
  Nhà đầu tư
 • Mai huynh
  Nhà đầu tư
 • Van Loi Le
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Lam Uyen
  Nhà đầu tư
 • Công Thành Phan
  Nhà đầu tư
 • THU HAI ANH
  Nhà đầu tư
 • Hoàn Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Quang
  Thí sinh Startup Wheel
 • Anh Quách Huỳnh
  Nhà đầu tư
 • Trung Tín Âu
  Nhà đầu tư
 • Tín Âu Trung
  Nhà đầu tư
 • Trung Tín
  Nhà đầu tư
 • Ái Linh Âu
  Nhà đầu tư
 • Như Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Trâm Trần Lê Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Thi Bùi
  Nhà đầu tư
 • Thảo Lê
  Nhà đầu tư
 • Hạnh
  Nhà đầu tư
 • Thư Phạm
  Nhà đầu tư
 • Trúc Nhã
  Nhà đầu tư
 • Thắng Lâm
  Nhà đầu tư
 • Lê Đình Ý Nhi
  Nhà đầu tư
 • Hoa Lưu Phương
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • hung ta
  Nhà đầu tư
 • phương nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Huỳnh
  Nhà đầu tư
 • TRAN NGUYEN THI NGOC
  Nhà đầu tư
 • HUONG TRUONG THU
  Nhà đầu tư
 • Kim Ngân
  Nhà đầu tư
 • Thị Thu Lan Phùng
  Nhà đầu tư
 • Thu Hương Trương
  Nhà đầu tư
 • Cường Lê
  Nhà đầu tư
 • Thành Nhân Phan
  Nhà đầu tư
 • VAN NGUYEN THI THUY
  Nhà đầu tư
 • Minh thu
  Nhà đầu tư
 • Đặng Tự Quốc Cường
  Nhà đầu tư
 • VY NGUYEN TRAN PHUONG
  Nhà đầu tư
 • Trần Xuân Cường
  Nhà đầu tư
 • Tín Âu Trung
  Nhà đầu tư
 • Tan Tính
  Nhà đầu tư
 • Âu Như
  Nhà đầu tư
 • Như Âu
  Nhà đầu tư
 • Tuy Lê Thị Minh
  Nhà đầu tư
 • Tuy Lê
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Minh Tuy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Bá Phương Thư
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thanh Vân
  Nhà đầu tư
 • Hà Minh Thuật
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  Thí sinh Startup Wheel
 • Đàm trọng Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Vân
  Nhà đầu tư
 • Phạm Văn Lãng 1
  Nhà đầu tư
 • Phan Thi Giao
  Nhà đầu tư
 • Lê Văn Hoàn
  Nhà đầu tư
 • Định Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Đào Tấn Phúc
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thanh Tâm
  Nhà đầu tư
 • Thanh Thủy Ngô
  Nhà đầu tư
 • Ngô Thị Thanh Thuỷ
  Nhà đầu tư
 • Lê Văn Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thu Vân
  Nhà đầu tư
 • vannguyen
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Thảo Lợi
  Nhà đầu tư
 • JackMa English Homestay
  Nhà đầu tư
 • Lien Hoang
  Nhà đầu tư
 • JESC - Let's Talk
  Nhà đầu tư
 • Lien Hoang
  Nhà đầu tư
 • Thúy Vy Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Như Quỳnh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Ann Hoang
  Nhà đầu tư
 • Nguyen phuong
  Nhà đầu tư
 • Ngô
  Nhà đầu tư
 • Hào
  Nhà đầu tư
 • Hương Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Mai Acorn
  Nhà đầu tư
 • Phuong Tran
  Nhà đầu tư
 • Poppet Celdran
  Thí sinh Startup Wheel
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

2.084.000.000 vnd
119 người ủng hộ
105% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại