Jingo Live

Giới thiệu chung

Founder
Admin
Lĩnh vực
Dịch vụ
Quốc gia
Website
Mô tả ngắn
The app takes the form of a Live game show. The host will ask a series of twelve multiple choice questions. The players that correctly answer the final question split the prize money.

Giới thiệu chi tiết

The app takes the form of a Live game show, played at 12:30 PM and 9 PM Vietnam Time every day. Our super funny host will ask a series of twelve multiple choice questions, each with three possible answers. Those players who get the questions correct within the 10 second limit move on, the rest are eliminated. The players that correctly answer the final question split the prize money. Progressively the winning will be increased

Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

2.000.000.000 vnd
0 người ủng hộ
100% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
Đã kết thúc