• Trương Tuấn Phong
  Nhà đầu tư
 • Trung TV
  Nhà đầu tư
 • Hoan Thien
  Nhà đầu tư
 • Lê thị bích ngọc
  Nhà đầu tư
 • Rose Du Bois
  Nhà đầu tư
 • Bang Bui Van
  Nhà đầu tư
 • Xuan Huong
  Nhà đầu tư
 • Hưng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Kiều Mỹ Lệ
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Trung Dũng
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thanh Danh
  Nhà đầu tư
 • Hồ Thị Bảo Hà
  Nhà đầu tư
 • RasPi HCM Team
  Nhà đầu tư
 • Bùi Nguyệt
  Nhà đầu tư
 • Tu
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoàng Nam
  Nhà đầu tư
 • Tran Le Hang
  Nhà đầu tư
 • khiem lam
  Nhà đầu tư
 • Viết để biết
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Khánh Linh
  Nhà đầu tư
 • Bàng Ngọc
  Nhà đầu tư
Ủng hộ dự án Đã kết thúc vòng gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi