• Nguyễn Mạnh Hùng
  Nhà đầu tư
 • Minh Trần Tuấn
  Nhà đầu tư
 • Accounting HYYH
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Thuỳ Trang
  Thí sinh Startup Wheel
 • Gột Talk
  Nhà đầu tư
 • Đào Anh Hào
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Vihawa
  Nhà đầu tư
 • Dương Minh Hùng
  Thí sinh Startup Wheel
 • Hieuchuc
  Nhà đầu tư
 • An Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Bùi Viết Đạt
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thành Công
  Thí sinh Startup Wheel
 • Dương Thảo Liên
  Nhà đầu tư
 • Nhật Phương
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Lan Anh
  Thí sinh Startup Wheel
 • Bui Hoa
  Nhà đầu tư
 • Space Anh
  Nhà đầu tư
 • Trần Nguyễn Khánh Tường
  Thí sinh Startup Wheel
 • Tôn Nữ Xuân Quyên
  Thí sinh Startup Wheel
 • Minh Đức Vũ
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

148.000.000 vnd
20 người ủng hộ
8% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại