• Dũng Tuấn
  Nhà đầu tư
 • Hương Giang Phạm
  Nhà đầu tư
 • Trang Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hien Minh Nguyen Le
  Nhà đầu tư
 • Quốc Khánh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Huệ Trang
  Nhà đầu tư
 • Dũng Nguyễn Tuấn
  Nhà đầu tư
 • Dũng Nguyễn Tuấn
  Nhà đầu tư
 • Đạt Nguyễn Quốc
  Nhà đầu tư
 • Rachel Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Minh Nguyen Le Hien
  Nhà đầu tư
 • Minh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Đặng Thu Giang
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Quỳnh Chi
  Nhà đầu tư
 • Thị Lậu Lò
  Nhà đầu tư
 • Wimbleton Hank
  Nhà đầu tư
 • Diệu anh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hùng Mạnh
  Nhà đầu tư
 • Minh Hiền
  Nhà đầu tư
 • Giang Trần Linh
  Nhà đầu tư
 • Tùng Trần Minh
  Nhà đầu tư
 • Hien Minh Nguyen Le
  Nhà đầu tư
 • Linh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Đoàn Huy
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Quoc Dat
  Nhà đầu tư
 • Tran My
  Nhà đầu tư
 • Chi Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Ly Ta Lô
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Quỳnh Chi
  Nhà đầu tư
 • Linh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Rude Smoky
  Nhà đầu tư
 • Danh.
  Nhà đầu tư
 • Dat Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Tài Đỗ Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Chi Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Đinh Thanh Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Khanh Chi
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Minh Hiếu
  Nhà đầu tư
 • Học Viện Lập Trình MCI
  Nhà đầu tư
 • Club Troll
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Huy
  Nhà đầu tư
 • Đinh Việt Đức
  Nhà đầu tư
 • Hải Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Sao Bản Đồ
  Nhà đầu tư
 • Thu Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Huy Nguyễn Đức
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Đức Huy
  Nhà đầu tư
 • Linh Linh
  Nhà đầu tư
 • Trang Phạm
  Nhà đầu tư
 • 098_ Nguyễn Thị Thu
  Nhà đầu tư
 • Bùi Xuân _Pancake
  Nhà đầu tư
 • Huy Quang
  Nhà đầu tư
 • PHƯƠNG ĐẶNG
  Nhà đầu tư
 • jen white
  Nhà đầu tư
 • ng thu
  Nhà đầu tư
 • Hnam
  Nhà đầu tư
 • Mai huynh
  Nhà đầu tư
 • Hoa Tran
  Nhà đầu tư
 • Le Ky Duyen
  Nhà đầu tư
 • Thọ Trường Đinh
  Nhà đầu tư
 • Mai Anh Võ
  Nhà đầu tư
 • k57 Võ Mai Anh
  Nhà đầu tư
 • Mai Anh Vo
  Nhà đầu tư
 • Vo Phuong Anh
  Nhà đầu tư
 • Suzie Vo
  Nhà đầu tư
 • Phương Anh Võ
  Nhà đầu tư
 • BIFA Intake3
  Nhà đầu tư
 • 영우
  Nhà đầu tư
 • Phương Anh Võ
  Nhà đầu tư
 • Phương Anh Võ
  Nhà đầu tư
 • Phương Anh Võ
  Nhà đầu tư
 • Phương Anh Võ
  Nhà đầu tư
 • Phương Anh Võ
  Nhà đầu tư
 • Phuong Anh Vo
  Nhà đầu tư
 • Hoanviet Vo
  Nhà đầu tư
 • Suzie Vo
  Nhà đầu tư
 • thu phương nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Thu Phuong Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nhat-4NB-18 Nguyen Thi Thu Phuong
  Nhà đầu tư
 • Hanu 4NB-18
  Nhà đầu tư
 • Thái Trịnh Nam
  Nhà đầu tư
 • sói xám
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Hoàng Minh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Mễ
  Nhà đầu tư
 • Vũ Hồng Hạnh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thanh Thuỷ
  Nhà đầu tư
 • Thuỷ Đỗ
  Nhà đầu tư
 • May Nguyen
  Nhà đầu tư
 • 102 Nguyễn Hoàng Thanh Vân
  Nhà đầu tư
 • Thanh-Vân Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • MCI Hóa đơn
  Nhà đầu tư
 • Son Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thanh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nhung Tran
  Nhà đầu tư
 • Quang Minh
  Nhà đầu tư
 • Vũ Hạnh Hà
  Nhà đầu tư
 • Bảo
  Nhà đầu tư
 • Trần Công
  Nhà đầu tư
 • Hạnh Lâm
  Nhà đầu tư
 • Lâm Tùng
  Nhà đầu tư
 • Trường
  Nhà đầu tư
 • Tùng
  Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

2.010.000.000 vnd
103 người ủng hộ
101% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại