• lý sần
  Nhà đầu tư
 • Trần Duy Phong
  Thí sinh Startup Wheel
 • Nguyen Dinh Dieu
  Nhà đầu tư
 • Linh Thùy
  Nhà đầu tư
 • le duc phuong
  Nhà đầu tư
 • Mai Minh Man
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Van Hiep
  Nhà đầu tư
 • Minh Mẫn Mai
  Nhà đầu tư
 • Hong Quan Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thai Vuong
  Nhà đầu tư
 • Trần Tấn Đạt
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Đình Thiên
  Thí sinh Startup Wheel
 • Nguyễn Huy
  Nhà đầu tư
 • Phong Trần
  Nhà đầu tư
 • Đinh Ngọc Thạnh
  Nhà đầu tư
 • Marseille Lean
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  Nhà đầu tư
 • Lê Văn Thoại
  Nhà đầu tư
 • Trương Hoàng Phụng
  Nhà đầu tư
 • Gia Khang
  Nhà đầu tư
 • Đặng Trung Tữ
  Thí sinh Startup Wheel
 • Hưng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Hoa
  Nhà đầu tư
 • Tepbac
  Nhà đầu tư
 • Quang Anh Trần
  Nhà đầu tư
 • Ta Thi Ngoc Linh
  Thí sinh Startup Wheel
 • Thao Duc
  Nhà đầu tư
 • Khuyen Chau
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hữu Duyên
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Thị Hồng Đào
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Diễm My
  Thí sinh Startup Wheel
 • Bao Gold House
  Nhà đầu tư
 • Trần Lương Phán
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Xuan Hoang
  Nhà đầu tư
 • Minh vu
  Nhà đầu tư
 • Van Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Viet Cuong
  Nhà đầu tư
 • Bich Thao
  Nhà đầu tư
 • Cao Thanh Tri
  Nhà đầu tư
 • Linh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thanh Hiền
  Nhà đầu tư
 • Appra Mukhed
  Nhà đầu tư
 • Amos Tabul
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Bình Minh
  Nhà đầu tư
Ủng hộ dự án Đã kết thúc vòng gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi