TripHunter: Ứng dụng lên lịch trình du lịch thông minh

Công nghệ Du lịch
2.020.000.000 vnd 101%
Đã kết thúc

FUTURE SPACE BOX - Không gian của tương lai

Công nghệ Dịch vụ Giáo dục
2.020.000.000 vnd 101%
Đã kết thúc

Peko Rewards wallet

Dịch vụ
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

GREEN E : Nước tẩy rửa chiết xuất hoàn toàn từ vỏ thực vật

Nông nghiệp
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Bobia - Platform văn học mạng

Công nghệ
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Trà Hoa Golden Drinks: nước uống đóng chai chiết suất từ hoa và thảo mộc.

Công nghệ Nông nghiệp Thương mại
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Oristek Camera360: Camera toàn cảnh cho xe ô tô

Công nghệ
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

CARRIER

Công nghệ
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Meete

Công nghệ Dịch vụ
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

TeraApp: Nền Tảng Tạo Ứng Dụng Di Động Trong 10 Phút

Công nghệ
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Jingo Live

Dịch vụ
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Đặc sản heo làng koho

Dịch vụ Du lịch Nông nghiệp
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Goong

Công nghệ
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

WeCheck: Get Things Done, Consistently!

Công nghệ
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Magic Organic Cosmetics - Fit, fashion, organic, custom cosmetic for end user

Dịch vụ Nông nghiệp
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

G-Smart - Thiết bị Wifi an toàn cho Trẻ em

Công nghệ Giáo dục
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

CHẾ PHẨM SINH HỌC GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÍ, ĐẤT, NƯỚC

Nông nghiệp
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Journal NoteBook - Sổ tay kế họach

Giáo dục
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Joolux.com - Nền tảng cộng đồng thương mại trực tuyến dành cho giới đam mê hàng hiệu

Thương mại
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc

Thue.today - Find work today: F&B, Restaurant, Hotel, Retail

Công nghệ Dịch vụ
2.000.000.000 vnd 100%
Đã kết thúc