I SHINE - Premium Cleaning & Repairing Services

Dịch vụ
2.868.000.000 vnd 144%
0 ngày còn lại

Monte - Vui học STEAM và phát triển tư duy

Giáo dục
429.000.000 vnd 22%
0 ngày còn lại

NHỮNG NGƯỜI KHOẺ MẠNH THAY ĐỔI THẾ GIỚI - COCONAM

Thương mại
2.195.000.000 vnd 110%
0 ngày còn lại

Sản xuất và kinh doanh nông sản, thực phẩm mô hình Aquaponics cải tiến

Nông nghiệp
2.723.000.000 vnd 137%
0 ngày còn lại

HotaVN: Học tiếng anh, tiếng Nhật và các tiếng khác miễn phí

Giáo dục
5.193.000.000 vnd 260%
0 ngày còn lại

Sản phẩm sạch cho nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp
3.349.000.000 vnd 168%
0 ngày còn lại

Thiết bị hỗ trợ giao tiếp cho người liệt mất giọng nói

Công nghệ
2.173.000.000 vnd 109%
0 ngày còn lại

MultiGlass

Công nghệ
2.146.000.000 vnd 108%
0 ngày còn lại

Đường thốt nốt Palmania

Nông nghiệp
2.183.000.000 vnd 110%
0 ngày còn lại

Umbalena - Ứng dụng đọc sách hàng đầu cho trẻ em Việt Nam

Giáo dục
2.501.000.000 vnd 126%
0 ngày còn lại

Dự án thực phẩm dinh dưỡng từ yến mạch

Thương mại Thực phẩm
2.876.000.000 vnd 144%
0 ngày còn lại

GoDate - Kết nối trái tim

Công nghệ
2.703.000.000 vnd 136%
0 ngày còn lại

Firstsun.vn - Nền tảng hướng nghiệp cá nhân toàn diện

Giáo dục
4.561.000.000 vnd 229%
0 ngày còn lại

LOTODA Internet of Things Platform - Nền Tảng Kết Nối Vạn Vật Internet of Things LOTODA

Công nghệ
279.000.000 vnd 14%
0 ngày còn lại

Hệ thống Thiết bị bay Thông minh phục vụ toà nhà cao tầng

Công nghệ
2.050.000.000 vnd 103%
0 ngày còn lại

Chăm sóc sức khoẻ từ xa cho bệnh nhân sử dụng vật liệu Graphene cảm biến cho hệ thống telehealth

Công nghệ
2.053.000.000 vnd 103%
0 ngày còn lại

Tép Bạc - Giải pháp Công nghệ cho ngành Thuỷ Sản

Nông nghiệp
2.165.000.000 vnd 109%
-13 ngày còn lại

Carback - Ứng dụng đặt xe tiện chuyến

Công nghệ
2.167.000.000 vnd 109%
0 ngày còn lại

i-Gen - Một triệu sinh viên tự tin với Tiếng Anh

Giáo dục
2.319.000.000 vnd 116%
0 ngày còn lại

Pety - Mạng Xã Hội Của Người Yêu Thú Cưng

Công nghệ
5.269.000.000 vnd 264%
0 ngày còn lại