I SHINE - Premium Cleaning & Repairing Services

Dịch vụ
2.868.000.000 vnd 144%
-312 ngày còn lại

Monte - Vui học STEAM và phát triển tư duy

Giáo dục
429.000.000 vnd 22%
-312 ngày còn lại

NHỮNG NGƯỜI KHOẺ MẠNH THAY ĐỔI THẾ GIỚI - COCONAM

Thương mại
2.195.000.000 vnd 110%
-312 ngày còn lại

Sản xuất và kinh doanh nông sản, thực phẩm mô hình Aquaponics cải tiến

Nông nghiệp
2.723.000.000 vnd 137%
-312 ngày còn lại

HotaVN: Học tiếng anh, tiếng Nhật và các tiếng khác miễn phí

Giáo dục
5.193.000.000 vnd 260%
-312 ngày còn lại

Sản phẩm sạch cho nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp
3.349.000.000 vnd 168%
-312 ngày còn lại

Thiết bị hỗ trợ giao tiếp cho người liệt mất giọng nói

Công nghệ
2.173.000.000 vnd 109%
-312 ngày còn lại

Đường thốt nốt Palmania

Nông nghiệp
2.183.000.000 vnd 110%
-312 ngày còn lại

Dự án thực phẩm dinh dưỡng từ yến mạch

Thương mại Thực phẩm
2.876.000.000 vnd 144%
-312 ngày còn lại

GoDate - Kết nối trái tim

Công nghệ
2.703.000.000 vnd 136%
-312 ngày còn lại

Firstsun.vn - Nền tảng hướng nghiệp cá nhân toàn diện

Giáo dục
4.561.000.000 vnd 229%
-312 ngày còn lại

LOTODA Internet of Things Platform - Nền Tảng Kết Nối Vạn Vật Internet of Things LOTODA

Công nghệ
279.000.000 vnd 14%
-312 ngày còn lại

Hệ thống Thiết bị bay Thông minh phục vụ toà nhà cao tầng

Công nghệ
2.050.000.000 vnd 103%
-312 ngày còn lại

Chăm sóc sức khoẻ từ xa cho bệnh nhân sử dụng vật liệu Graphene cảm biến cho hệ thống telehealth

Công nghệ
2.053.000.000 vnd 103%
-312 ngày còn lại

Tép Bạc - Giải pháp Công nghệ cho ngành Thuỷ Sản

Nông nghiệp
2.165.000.000 vnd 109%
-312 ngày còn lại

Carback - Ứng dụng đặt xe tiện chuyến

Công nghệ
2.167.000.000 vnd 109%
-312 ngày còn lại

i-Gen - Một triệu sinh viên tự tin với Tiếng Anh

Giáo dục
2.319.000.000 vnd 116%
-312 ngày còn lại

Pety - Mạng Xã Hội Của Người Yêu Thú Cưng

Công nghệ
5.269.000.000 vnd 264%
-312 ngày còn lại

Workevo - Nền tảng tăng trưởng kinh doanh toàn diện

Công nghệ
2.125.000.000 vnd 107%
-312 ngày còn lại

Sản xuất trà từ mãng cầu nhằm nâng cao giá trị cây mãng cầu Tây Nguyên

Nông nghiệp
2.056.000.000 vnd 103%
-312 ngày còn lại