I SHINE - Premium Cleaning & Repairing Services

Dịch vụ
2.891.000.000 vnd 145%
Đã kết thúc

Monte - Vui học STEAM và phát triển tư duy

Giáo dục
465.000.000 vnd 24%
Đã kết thúc

NHỮNG NGƯỜI KHOẺ MẠNH THAY ĐỔI THẾ GIỚI - COCONAM

Thương mại
2.196.000.000 vnd 110%
Đã kết thúc

Sản xuất và kinh doanh nông sản, thực phẩm mô hình Aquaponics cải tiến

Nông nghiệp
2.729.000.000 vnd 137%
Đã kết thúc

HotaVN: Học tiếng anh, tiếng Nhật và các tiếng khác miễn phí

Giáo dục
5.209.000.000 vnd 261%
Đã kết thúc

Sản phẩm sạch cho nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp
3.350.000.000 vnd 168%
Đã kết thúc

Thiết bị hỗ trợ giao tiếp cho người liệt mất giọng nói

Công nghệ
2.174.000.000 vnd 109%
Đã kết thúc

Đường thốt nốt Palmania

Nông nghiệp
2.183.000.000 vnd 110%
Đã kết thúc

Dự án thực phẩm dinh dưỡng từ yến mạch

Thương mại Thực phẩm
2.898.000.000 vnd 145%
Đã kết thúc

GoDate - Kết nối trái tim

Công nghệ
2.708.000.000 vnd 136%
Đã kết thúc

aaa

Công nghệ
0 vnd 0%
Đã kết thúc

Firstsun.vn - Nền tảng hướng nghiệp cá nhân toàn diện

Giáo dục
4.573.000.000 vnd 229%
Đã kết thúc

LOTODA Internet of Things Platform - Nền Tảng Kết Nối Vạn Vật Internet of Things LOTODA

Công nghệ
279.000.000 vnd 14%
Đã kết thúc

Hệ thống Thiết bị bay Thông minh phục vụ toà nhà cao tầng

Công nghệ
2.050.000.000 vnd 103%
Đã kết thúc

Chăm sóc sức khoẻ từ xa cho bệnh nhân sử dụng vật liệu Graphene cảm biến cho hệ thống telehealth

Công nghệ
2.053.000.000 vnd 103%
Đã kết thúc

Tép Bạc - Giải pháp Công nghệ cho ngành Thuỷ Sản

Nông nghiệp
2.165.000.000 vnd 109%
Đã kết thúc

Carback - Ứng dụng đặt xe tiện chuyến

Công nghệ
2.167.000.000 vnd 109%
Đã kết thúc

i-Gen - Một triệu sinh viên tự tin với Tiếng Anh

Giáo dục
2.319.000.000 vnd 116%
Đã kết thúc

Pety - Mạng Xã Hội Của Người Yêu Thú Cưng

Công nghệ
5.385.000.000 vnd 270%
Đã kết thúc

Workevo - Nền tảng tăng trưởng kinh doanh toàn diện

Công nghệ
2.125.000.000 vnd 107%
Đã kết thúc