HỆ THỐNG HỐ GA THU NƯỚC NGĂN MÙI CHỐNG MUỖI - SIGEN

Công nghệ
2.135.000.000 vnd 107%
0 ngày còn lại

Coffee Togo Việt Nam

Thương mại
2.157.000.000 vnd 108%
0 ngày còn lại

NHÀ HỘP KHỐI

Thương mại
312.000.000 vnd 16%
0 ngày còn lại

Cocoon

Công nghệ
2.798.000.000 vnd 140%
0 ngày còn lại

EI Industrial

Công nghệ
360.000.000 vnd 18%
0 ngày còn lại

VIETMANI

Công nghệ
2.037.000.000 vnd 102%
0 ngày còn lại

Nồi nấu đậu hũ tự động cho cở sở sản xuất truyền thống vừa và nhỏ

Thương mại
13.700.000.000 vnd 685%
0 ngày còn lại

Nền tảng phân tích dữ liệu khách hàng DSMiner

Công nghệ
2.048.000.000 vnd 103%
0 ngày còn lại

Bot Bán Hàng

Công nghệ
2.732.000.000 vnd 137%
0 ngày còn lại

WOAY

Công nghệ
2.074.000.000 vnd 104%
0 ngày còn lại

Online platform for learning STEM

Công nghệ
106.000.000 vnd 6%
0 ngày còn lại

Vi Fleur - Nâng cao giá trị sản phẩm thủ công Việt

Thương mại Sản xuất
3.213.000.000 vnd 161%
0 ngày còn lại

Tanisa - Nâng tầm Đặc Sản Tây Ninh

Nông nghiệp
680.000.000 vnd 34%
0 ngày còn lại

Ralava - Ứng dụng hỗ trợ thu gom và phân loại rác tại nguồn

Công nghệ
63.000.000 vnd 4%
0 ngày còn lại

HỆ THỐNG LỌC KHÔNG KHÍ

Công nghệ
28.000.000 vnd 2%
0 ngày còn lại

InfraSen - Cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt

Công nghệ
2.340.000.000 vnd 117%
0 ngày còn lại

WECARE 247

Công nghệ
142.000.000 vnd 8%
0 ngày còn lại

Simon music

Giáo dục
2.251.000.000 vnd 113%
0 ngày còn lại

Phần mềm quản lý nhân sự ezHR

Công nghệ
1.159.000.000 vnd 58%
0 ngày còn lại

mGreen - Ứng dụng phân loại rác tại nguồn được tích điểm đổi quà 4.0

Công nghệ
198.000.000 vnd 10%
0 ngày còn lại