0307 - NHÀ HỘP KHỐI

Thương mại
342.000.000 vnd 18%
Đã kết thúc

Cocoon

Công nghệ
2.798.000.000 vnd 140%
Đã kết thúc

EI Industrial

Công nghệ
360.000.000 vnd 18%
Đã kết thúc

VIETMANI

Công nghệ
2.037.000.000 vnd 102%
Đã kết thúc

Nồi nấu đậu hũ tự động cho cở sở sản xuất truyền thống vừa và nhỏ

Thương mại
13.710.000.000 vnd 686%
Đã kết thúc

Nền tảng phân tích dữ liệu khách hàng DSMiner

Công nghệ
2.048.000.000 vnd 103%
Đã kết thúc

Bot Bán Hàng

Công nghệ
2.742.000.000 vnd 138%
Đã kết thúc

Online platform for learning STEM

Công nghệ
106.000.000 vnd 6%
Đã kết thúc

Vi Fleur - Nâng cao giá trị sản phẩm thủ công Việt

Thương mại Sản xuất
3.213.000.000 vnd 161%
Đã kết thúc

Tanisa - Nâng tầm Đặc Sản Tây Ninh

Nông nghiệp
680.000.000 vnd 34%
Đã kết thúc

Ralava - Ứng dụng hỗ trợ thu gom và phân loại rác tại nguồn

Công nghệ
63.000.000 vnd 4%
Đã kết thúc

HỆ THỐNG LỌC KHÔNG KHÍ

Công nghệ
29.000.000 vnd 2%
Đã kết thúc

InfraSen - Cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt

Công nghệ
2.340.000.000 vnd 117%
Đã kết thúc

WECARE 247

Công nghệ
142.000.000 vnd 8%
Đã kết thúc

Simon music

Giáo dục
2.252.000.000 vnd 113%
Đã kết thúc

Phần mềm quản lý nhân sự ezHR

Công nghệ
1.159.000.000 vnd 58%
Đã kết thúc

mGreen - Ứng dụng phân loại rác tại nguồn được tích điểm đổi quà 4.0

Công nghệ
199.000.000 vnd 10%
Đã kết thúc