• Pety JSC.
  Nhà đầu tư
 • Hoa Bạch
  Nhà đầu tư
 • Vũ Toàn
  Nhà đầu tư
 • Mary Trang
  Nhà đầu tư
 • Cao Nguyen Vu Toan
  Nhà đầu tư
 • Nam Anh Võ
  Nhà đầu tư
 • Vũ Toàn Cao Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • annahan herazar
  Nhà đầu tư
 • Việt Phát
  Nhà đầu tư
 • Viet Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Khoa
  Nhà đầu tư
 • Vi Nguyễn Hạ
  Nhà đầu tư
 • test 03
  Nhà đầu tư
 • Nha Ly Chau Tri
  Nhà đầu tư
 • Trần Phong
  Nhà đầu tư
 • Vũ Ngân
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Trọng
  Nhà đầu tư
 • minh chanh nguyen
  Nhà đầu tư
 • P7hươngo Lê Thị Lan
  Nhà đầu tư
 • Chánh Minh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Lê Risa
  Nhà đầu tư
 • Phương Lan
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Ân
  Nhà đầu tư
 • Chu Le
  Nhà đầu tư
 • Java Nao
  Nhà đầu tư
 • Huyen Le
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Quang minh nguyen
  Nhà đầu tư
 • Kiều Nông
  Nhà đầu tư
 • Naboa Kahiaa
  Nhà đầu tư
 • Hoa Baui
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Lê Như Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Thanh
  Nhà đầu tư
 • Thường Tống Đình
  Nhà đầu tư
 • Penny Ngoc Pham
  Nhà đầu tư
 • Ken Quynh
  Nhà đầu tư
 • Ngo Tran
  Nhà đầu tư
 • Thien Phan
  Nhà đầu tư
 • Vi Thao Bui
  Nhà đầu tư
 • CẨM VÂN NGUYỄN THỊ
  Nhà đầu tư
 • VẼ HOÀNG THỊ
  Nhà đầu tư
 • Phương Uyên Mạc
  Nhà đầu tư
 • quang nguyenngoc
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoàng Nam
  Nhà đầu tư
 • Quang Nguyen
  Nhà đầu tư
 • 4STEPS LLC
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Quang
  Nhà đầu tư
 • Link Alpha
  Nhà đầu tư
 • Bay Nhe
  Nhà đầu tư
 • Ca Linh Lê Minh
  Nhà đầu tư
 • duy lê
  Nhà đầu tư
 • Hưng Lê Sỹ
  Nhà đầu tư
 • Nhật Nông Thế
  Nhà đầu tư
 • Nguyệt Đàm
  Nhà đầu tư
 • Arsha pham
  Nhà đầu tư
 • Bảo Gia
  Nhà đầu tư
 • Duc Vu
  Nhà đầu tư
 • vu duc
  Nhà đầu tư
 • Lan NT
  Nhà đầu tư
 • Phương Trần
  Nhà đầu tư
 • Văn Sư Phạm
  Nhà đầu tư
 • Linh Linh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Lư Tường Huy
  Nhà đầu tư
 • KA HOANG K THUAN
  Nhà đầu tư
 • Phuong Tran Thi
  Nhà đầu tư
 • Fang Fang
  Nhà đầu tư
 • Giang Đào Ngọc
  Nhà đầu tư
 • nhat an huynh duc
  Nhà đầu tư
 • Dung Ngoc
  Nhà đầu tư
 • Strum Bewafa
  Nhà đầu tư
 • Tuan Nguyen Quoc
  Nhà đầu tư
 • Dung Trương Thị Thanh
  Nhà đầu tư
 • Xu Ri
  Nhà đầu tư
 • Mai Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Binh Bui Le
  Nhà đầu tư
 • Cẩm Hương Ngô
  Nhà đầu tư
 • phuoc hau
  Nhà đầu tư
 • Hieu Phan
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thịnh
  Nhà đầu tư
 • Fairy Huynh
  Nhà đầu tư
 • Hieu Phan
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Vân
  Nhà đầu tư
 • Vân Đỗ Ngọc Thanh
  Nhà đầu tư
 • Vân Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Chi Đặng
  Nhà đầu tư
 • tien dung nguyen
  Nhà đầu tư
 • Collagen Adiva
  Nhà đầu tư
 • Yến Chi Đặng
  Nhà đầu tư
 • K56 DANG YEN CHI
  Nhà đầu tư
 • Rose Dawson
  Nhà đầu tư
 • Canxi the cat
  Nhà đầu tư
 • Trương Hồng Phúc
  Nhà đầu tư
 • Trọng An Lê
  Nhà đầu tư
 • Tuan Ngo
  Nhà đầu tư
 • Hưng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Y Nhi Tran
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Uyên Trần
  Nhà đầu tư
 • thanh cong nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thị Tuyết Trần
  Nhà đầu tư
 • Khoa Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Anh Đào TP
  Nhà đầu tư
 • nam vu
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Roty
  Nhà đầu tư
 • Nam vũ
  Nhà đầu tư
 • Minh Trị Mai
  Nhà đầu tư
 • Phan Minh Ánh
  Thí sinh Startup Wheel
 • Hoa Anh Đào MTA
  Nhà đầu tư
 • Hồ Trung Định
  Thí sinh Startup Wheel
 • Ngo Tuan
  Nhà đầu tư
 • Nam Trinh Ngoc
  Nhà đầu tư
 • Thanh Trần
  Nhà đầu tư
 • hoàng hải trần
  Nhà đầu tư
 • abcasw3r
  Nhà đầu tư
 • Phuong Uyen Mac
  Nhà đầu tư
 • nguyen thị minh huyền
  Nhà đầu tư
 • Kiệt Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Đoàn Thanh Phú
  Nhà đầu tư
 • Huy Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • cuong nguyen
  Nhà đầu tư
 • Bich Vu
  Nhà đầu tư
 • Hong Tran
  Nhà đầu tư
 • Ngoc Yen Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nhớ Để Rồi Quên
  Nhà đầu tư
 • Chinh Quan
  Nhà đầu tư
 • Hiếu Lê
  Nhà đầu tư
 • Đoàn Anh Thư
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Đoàn
  Nhà đầu tư
 • Monica Vu
  Nhà đầu tư
 • Thanh Tâm
  Nhà đầu tư
 • Alphaplus Cty
  Nhà đầu tư
 • Lâm Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Dũng Đào
  Nhà đầu tư
 • hảo võ
  Nhà đầu tư
 • Quyền Phan Văn
  Nhà đầu tư
 • Mai Quốc Qui
  Nhà đầu tư
 • Hà Hằng Tiểu
  Nhà đầu tư
 • Thao Tran
  Nhà đầu tư
 • Thiện Phạm Văn
  Nhà đầu tư
 • Linsay Phan
  Nhà đầu tư
 • Lam Thai Son
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Lê Thu Hồng
  Nhà đầu tư
 • Đoàn Thị Thu Uyên
  Nhà đầu tư
 • Trần Hằng
  Nhà đầu tư
 • Thy Lê
  Nhà đầu tư
 • Duyên Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Phan Thang
  Nhà đầu tư
 • Van Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thị Thanh Xuân Đoàn
  Nhà đầu tư
 • Giàn Trần
  Nhà đầu tư
 • Hana Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nghĩa Võ
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Truong Duy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Long
  Nhà đầu tư
 • Hoan lê
  Nhà đầu tư
 • trần anh
  Nhà đầu tư
 • Minh Nguyễn Nhật
  Nhà đầu tư
 • Vuong Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Tiến Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Đặng Thiên
  Nhà đầu tư
 • hang NGUYEN
  Nhà đầu tư
 • DuongHue
  Nhà đầu tư
 • Khanh Trì Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Tuan Doan
  Nhà đầu tư
 • Tien Tong
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Van Tu
  Nhà đầu tư
 • Tú Nguyễn anh
  Nhà đầu tư
 • văn hoàn ngô
  Nhà đầu tư
 • Huyền Trang
  Nhà đầu tư
 • nghị nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hương. Từ Diễm
  Nhà đầu tư
 • Dao Lan
  Nhà đầu tư
 • phạm trúc ly
  Nhà đầu tư
 • Phương. Đặng Cát Nam
  Nhà đầu tư
 • NGUYỄN MINH HẬU
  Nhà đầu tư
 • Huang Pak
  Nhà đầu tư
 • Hà Duy Thuận
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Thọ
  Nhà đầu tư
 • Hoan Tran
  Nhà đầu tư
 • Đoàn Thị Ý My
  Nhà đầu tư
 • Tố Trân Nguyễn Trần
  Nhà đầu tư
 • Trang Ngô Thị Huyền
  Nhà đầu tư
 • Hanh Hoang
  Nhà đầu tư
 • nvtdien Mr
  Nhà đầu tư
 • Toan Duc Vu Magenest
  Nhà đầu tư
 • Phung Phung
  Nhà đầu tư
 • tuấn anh trần
  Nhà đầu tư
 • Daniel Vu
  Nhà đầu tư
 • Hiền Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hau Pham
  Nhà đầu tư
 • Hung Nguyen Thanh
  Nhà đầu tư
 • Kim Hưng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Nguyễn Phi Hùng
  Nhà đầu tư
 • Tú Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Tuan Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Ngô Thị Huyền Trang
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hữu Đăng
  Nhà đầu tư
 • dang be
  Nhà đầu tư
 • Vinh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Do Xuan
  Nhà đầu tư
 • nguyentu topsite
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoài Trang
  Nhà đầu tư
 • Nam Hà
  Nhà đầu tư
 • Thành Đạt Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Minh Hưng Trần
  Nhà đầu tư
 • lệ hằng lục
  Nhà đầu tư
 • Jasmine Lebraight
  Nhà đầu tư
 • An Trần
  Nhà đầu tư
 • Hằng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • LuLiHeng2501
  Nhà đầu tư
 • Hằng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Phạm Hồng Sơn
  Nhà đầu tư
 • Lệ Hằng
  Nhà đầu tư
 • Official Gamer
  Nhà đầu tư
 • lục hằng
  Nhà đầu tư
 • Bui Sunny
  Nhà đầu tư
 • Vui Bùi
  Nhà đầu tư
 • Giang Hoài
  Nhà đầu tư
 • Duẩn Đoàn
  Nhà đầu tư
 • tiep tran luong
  Nhà đầu tư
 • Trần Lương Tiệp
  Nhà đầu tư
 • Trần lương Tiệp
  Nhà đầu tư
 • Trần Trung Duy
  Nhà đầu tư
 • Funny TV
  Nhà đầu tư
 • Tran Khanh
  Nhà đầu tư
 • QTKD-4K-17 Dang Thi Thu Huong
  Nhà đầu tư
 • Phạm thị vân anh
  Nhà đầu tư
 • Anh-3A-17 Dang Khanh Huyen
  Nhà đầu tư
 • Dung Đặng
  Nhà đầu tư
 • huong dang
  Nhà đầu tư
 • Hạnh Võ
  Nhà đầu tư
 • HÀ NGÔ
  Nhà đầu tư
 • Na Võ Lê
  Nhà đầu tư
 • Huệ Lê
  Nhà đầu tư
 • Anh Đàm
  Nhà đầu tư
 • Hương Lâm
  Nhà đầu tư
 • Phạm Hà
  Nhà đầu tư
 • Xu Xu
  Nhà đầu tư
 • Minh Chiến Lê
  Nhà đầu tư
 • Part-Time ADM
  Nhà đầu tư
 • phuong anh le
  Nhà đầu tư
 • Hòa Lương
  Nhà đầu tư
 • Ngu Lệ
  Nhà đầu tư
 • Tran viet
  Nhà đầu tư
 • Duy Phan Huỳnh Khánh
  Nhà đầu tư
 • Khánh Hòa Trần
  Nhà đầu tư
 • Khánh Hoà Trần
  Nhà đầu tư
 • Khánh Hòa Trần
  Nhà đầu tư
 • Long Trần
  Nhà đầu tư
 • Trung Nam Tran
  Nhà đầu tư
 • Thơm Bùi Thị
  Nhà đầu tư
 • Minh Thúy Phạm
  Nhà đầu tư
 • Cinepoga 0103
  Nhà đầu tư
 • huy le quang
  Nhà đầu tư
 • Richard Phạm
  Nhà đầu tư
 • Van Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Đồng thế thiện
  Nhà đầu tư
 • tịnh đồng
  Nhà đầu tư
 • Minh Tran
  Nhà đầu tư
 • Trần Minh Hiền
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Viet Cuong
  Nhà đầu tư
 • anh nguyen
  Nhà đầu tư
 • Han Tran thi
  Nhà đầu tư
 • Tuan Anh Le
  Nhà đầu tư
 • Vân Anh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Tấn Tài Võ
  Nhà đầu tư
 • Bảo Trịnh Dương Gia
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Anh Hao
  Nhà đầu tư
 • Long Tran
  Nhà đầu tư
 • POLO Do
  Nhà đầu tư
 • MINH NHÂN NGÔ ĐÌNH
  Nhà đầu tư
 • Trinh Nhat Khanh
  Nhà đầu tư
 • Mai văn Đạt
  Nhà đầu tư
 • Rua Nhoc
  Nhà đầu tư
 • thien vu
  Nhà đầu tư
 • Minh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Minh Tien Bui
  Nhà đầu tư
 • TCQ Gaming
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Ánh Tuyết
  Nhà đầu tư
 • Thêu Thị
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Tạng
  Nhà đầu tư
 • BUI XUAN YEN
  Nhà đầu tư
Ủng hộ dự án Đã kết thúc vòng gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi