• Dung Ho Anh
  Nhà đầu tư
 • Nhi Le
  Nhà đầu tư
 • Doflamingo Donquijote
  Nhà đầu tư
 • Hùng Lê Việt
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Ngọc Cát Tường
  Nhà đầu tư
 • Mary Trang
  Nhà đầu tư
 • Hạnh Võ Hồng
  Nhà đầu tư
 • Hoa Tran
  Nhà đầu tư
 • Nông Thế Nhật
  Nhà đầu tư
 • Hạnh Võ
  Nhà đầu tư
 • Nhật Nông Thế
  Nhà đầu tư
 • Han Ngoc
  Nhà đầu tư
 • 1807_Lê Quang Trường
  Nhà đầu tư
 • Trang Trang
  Nhà đầu tư
 • Hon Niyatto
  Nhà đầu tư
 • Vy Vu
  Nhà đầu tư
 • 1 3 4 3 4 0
  Nhà đầu tư
 • Lê Phúc Tâm Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Viet Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Lan Ngọc Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • minh chanh nguyen
  Nhà đầu tư
 • Chánh Minh
  Nhà đầu tư
 • tu chu
  Nhà đầu tư
 • Phương Lan
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Lê Risa
  Nhà đầu tư
 • Jocelyn Lee
  Nhà đầu tư
 • nguyenthanh thien
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Quang minh nguyen
  Nhà đầu tư
 • Hằng Dương
  Nhà đầu tư
 • Thiên Ngọc Thảo Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Thảo Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Moonmoon Cristina
  Nhà đầu tư
 • Lí Quý Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • ut tien nguyen
  Nhà đầu tư
 • Leo Lẻo
  Nhà đầu tư
 • Thuy Tran
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Uyên Trần
  Nhà đầu tư
 • Đạt V
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Anh Thư
  Thí sinh Startup Wheel
 • Thương Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • quang nguyenngoc
  Nhà đầu tư
 • Quang Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Quang Nguyen
  Nhà đầu tư
 • 4STEPS LLC
  Nhà đầu tư
 • Hoa Tran
  Nhà đầu tư
 • nam vu
  Nhà đầu tư
 • Bùi Huy
  Nhà đầu tư
 • Anh Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Nam Vu
  Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Hoàng Cao
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Anh Bùi Thị
  Nhà đầu tư
 • Yến Chi Đặng
  Nhà đầu tư
 • Bùi Thị Ngọc Anh
  Nhà đầu tư
 • Nam Nghiêm
  Nhà đầu tư
 • Nam vũ
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Mai
  Nhà đầu tư
 • Vũ Ngân
  Nhà đầu tư
 • Khánh Hoà Trần
  Nhà đầu tư
 • tiep tran luong
  Nhà đầu tư
 • Chung Đinh
  Nhà đầu tư
 • Store Tatkuink
  Nhà đầu tư
 • Bảo Trân Trần
  Nhà đầu tư
 • Phong Vũ
  Nhà đầu tư
 • Vui Bùi
  Nhà đầu tư
 • Thùy Dương Tạ
  Nhà đầu tư
 • Giang Đào Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Việt Nga
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thu Giang
  Nhà đầu tư
 • Nga Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • 3 Potatoes
  Nhà đầu tư
 • Duy Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • NGUYỄN DUY
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  Thí sinh Startup Wheel
 • HUNG GA
  Nhà đầu tư
 • Như Hà
  Nhà đầu tư
 • Thành Đạt Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Truong
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Lư Tường Huy
  Nhà đầu tư
 • Thanh Bình Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Yến Vũ
  Nhà đầu tư
 • Vi Thao Bui
  Nhà đầu tư
 • Võ Toàn Thiện
  Nhà đầu tư
 • Vương Việt Linh
  Thí sinh Startup Wheel
 • Việt Trương Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Vu Tam
  Nhà đầu tư
 • Lan Tuyet
  Nhà đầu tư
 • Cao Minh Châu
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Minh Huyen
  Nhà đầu tư
 • Như Quỳnh
  Nhà đầu tư
 • Ho Tan Vu
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Hạnh
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Nam
  Nhà đầu tư
 • NGUYỄN MINH NHỰT
  Nhà đầu tư
 • Duyen Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Tai Tran
  Nhà đầu tư
 • Thêu Thị
  Nhà đầu tư
 • Nhut Nguyenleminh
  Nhà đầu tư
 • Hoa Anh Đào MTA
  Nhà đầu tư
 • Anh Đào TP
  Nhà đầu tư
 • Thị Tuyết Trần
  Nhà đầu tư
 • TUYẾT Trần Thị
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Lê
  Nhà đầu tư
 • Bảo Trân
  Nhà đầu tư
 • Hoàn Trần Đình
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Thanh Hà
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tuấn Hoàng Anh
  Nhà đầu tư
 • NLS
  Nhà đầu tư
 • Hary Lee
  Nhà đầu tư
 • The Capital
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Bình
  Nhà đầu tư
 • Trần Minh Tuấn
  Nhà đầu tư
 • ha minh thien
  Nhà đầu tư
 • Tattoo Egan
  Nhà đầu tư
 • Tuyet Duong
  Nhà đầu tư
 • Phương Liên Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Bá Tuân Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hoang Linh
  Nhà đầu tư
 • Lily Khuong
  Nhà đầu tư
 • Huệ Trần
  Nhà đầu tư
 • Yen Ngo Thi Kim
  Nhà đầu tư
 • Phước Tâm
  Nhà đầu tư
 • Từ Anh
  Nhà đầu tư
 • Thanh Vy Cao
  Nhà đầu tư
 • Bảo Trinh
  Nhà đầu tư
 • Khanh Dinh
  Nhà đầu tư
 • NGUYEN MAI PHUONG
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Cẩm
  Nhà đầu tư
 • Kim Chau Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thu Minh
  Nhà đầu tư
 • Trang Phạm
  Nhà đầu tư
 • Thảo Lê Thị Thu
  Nhà đầu tư
 • Dương Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Vi Phạm
  Nhà đầu tư
 • Tín Võ Thành
  Nhà đầu tư
 • Changindaeyo
  Nhà đầu tư
 • shoxie 2k
  Nhà đầu tư
 • Thy Nguyễn Ngọc Anh
  Nhà đầu tư
 • The Guiding Star
  Nhà đầu tư
 • Thien Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Tài Sang Lâm Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • hoangthu nguyenngoc
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Thanh Nguyễn Thị
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hồng Thủy
  Nhà đầu tư
 • Thư Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Võ Quỳnh Anh
  Nhà đầu tư
 • Ken Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thao Tat
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thu Hằng
  Nhà đầu tư
 • Do Thanh Vinh
  Nhà đầu tư
 • Dinh Hứa
  Nhà đầu tư
 • Mei Trương
  Nhà đầu tư
 • Lê Ngọc Phương Thảo
  Nhà đầu tư
 • Linh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Huong Phan Diem
  Nhà đầu tư
 • Tuan Quoc Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Kính Cận
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Tạng
  Nhà đầu tư
 • yass aithanhlykyguinao
  Nhà đầu tư
 • Theu Tran Thi
  Nhà đầu tư
 • Vivian Tran
  Nhà đầu tư
 • toàn lưu
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Ngọc Trâm
  Nhà đầu tư
 • Đại Liêu
  Nhà đầu tư
 • Vy Tran
  Nhà đầu tư
 • Tín Đặng
  Nhà đầu tư
 • Luu Toan
  Nhà đầu tư
 • Toan Luu
  Nhà đầu tư
 • Duc Toan Luu
  Nhà đầu tư
 • Nhật Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Toan Luu
  Nhà đầu tư
 • Lưu Toàn
  Nhà đầu tư
 • Jay Truong
  Nhà đầu tư
 • Đức Huy Trần Vĩnh
  Nhà đầu tư
 • Johnny
  Nhà đầu tư
 • Khánh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Khoi
  Nhà đầu tư
 • Vũ Viết Toản
  Nhà đầu tư
 • Tran An
  Nhà đầu tư
 • Vinh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Phat Võ
  Nhà đầu tư
 • Linh Bùi
  Nhà đầu tư
 • Nghĩa heo Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Not Me OK
  Nhà đầu tư
 • Đoàn Quang Khải
  Nhà đầu tư
 • KHAI DOAN QUANG
  Nhà đầu tư
 • Trung J
  Nhà đầu tư
 • duy phan huỳnh khánh
  Nhà đầu tư
 • Quốc Minh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Phương Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Khánh giang Huỳnh
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Phạm
  Nhà đầu tư
 • Lê Quang Minh
  Nhà đầu tư
 • Truc Jenko
  Nhà đầu tư
 • Tấn Cảnh Lê
  Nhà đầu tư
 • Hiền Trang Trần Thị
  Nhà đầu tư
 • Kiệt Sông
  Nhà đầu tư
 • tuấn long
  Nhà đầu tư
 • Long Anh Phạm
  Nhà đầu tư
 • Nhi Le
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hải My
  Nhà đầu tư
 • nhi phan
  Nhà đầu tư
 • Đức Lộc Trần
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Quý Nhân
  Nhà đầu tư
 • Phạm Ngọc Phi Anh
  Nhà đầu tư
 • Phung Pham Hoang Bich
  Nhà đầu tư
 • Tran Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Tấn Phát Phạm
  Nhà đầu tư
 • Lâm Lý
  Nhà đầu tư
 • Nanaba Chan
  Nhà đầu tư
 • Khue Le
  Nhà đầu tư
 • vy hoang
  Nhà đầu tư
 • Ari L
  Nhà đầu tư
 • Ho Anh Dung
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Trúc
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Bảo Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Đức Hải
  Nhà đầu tư
 • Sơn Tùng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Lê Kiều Trinh
  Nhà đầu tư
 • bach thai tuan
  Nhà đầu tư
 • Hương Thu
  Nhà đầu tư
 • Thu Trang Cao
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Minh Duy
  Nhà đầu tư
 • Linh Trần Gia
  Nhà đầu tư
 • Dương Hồ
  Nhà đầu tư
 • Quý Đỉnh cao
  Nhà đầu tư
 • Đặng An Hưng
  Nhà đầu tư
 • HongNhung Tran
  Nhà đầu tư
 • Quân Đặng Anh
  Nhà đầu tư
 • Bui Sunny
  Nhà đầu tư
 • CHUBB LIFE Việt Nam Tuyển dụng
  Nhà đầu tư
 • 1999 Canxi
  Nhà đầu tư
 • Canxi the cat
  Nhà đầu tư
 • Sơn Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Quỳnh Nguyễn Như
  Nhà đầu tư
 • Quỳnh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Rose Dawson
  Nhà đầu tư
 • Hiển Thịnh Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Binh Vu
  Nhà đầu tư
 • Guan 0249_Hiếu Anh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tuấn Duy
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Khanh
  Nhà đầu tư
 • Dũng Đức
  Nhà đầu tư
 • Jasmine Tran
  Nhà đầu tư
 • trần mai hương
  Nhà đầu tư
 • Lương Đàm
  Nhà đầu tư
 • CNTT-4C-17 Trần Thị Mai Hương
  Nhà đầu tư
 • Dũng Phạm
  Nhà đầu tư
 • Ka My
  Nhà đầu tư
 • Knight Group
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Quỳnh Trương
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Duyên Trần Thị
  Nhà đầu tư
 • Hoan Bui Kim
  Nhà đầu tư
 • Nam Trịnh
  Nhà đầu tư
 • Thanh Trần
  Nhà đầu tư
 • Nam Trinh Ngoc
  Nhà đầu tư
 • Minh Đức Trần
  Nhà đầu tư
 • Thu Hoài Bùi Thị
  Nhà đầu tư
 • khanhlinh
  Nhà đầu tư
 • Chi
  Nhà đầu tư
 • Hồng
  Nhà đầu tư
 • Dao Tan Tri
  Nhà đầu tư
 • Vu Huu Trieu
  Nhà đầu tư
 • Danh Le
  Nhà đầu tư
 • Danh Le Thanh
  Nhà đầu tư
 • Danh Lê Thành
  Nhà đầu tư
 • Poppet Celdran
  Thí sinh Startup Wheel
 • Hwee Trinh
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

4.846.000.000 vnd
268 người ủng hộ
243% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại