• Hiền Thục Phạm Trương
  Nhà đầu tư
 • phuong anh luong
  Nhà đầu tư
 • Phương Anh Lương
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Bảo
  Nhà đầu tư
 • Nhi Phan
  Nhà đầu tư
 • Minh
  Nhà đầu tư
 • The Sorcerer
  Nhà đầu tư
 • Nabi
  Nhà đầu tư
 • Thuvan Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Anh Thư
  Thí sinh Startup Wheel
 • Hà Thị Bích Hạnh
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Hải Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Trọng Hòa
  Nhà đầu tư
 • PKTQ6 lexuan
  Nhà đầu tư
 • Phúc Lê
  Nhà đầu tư
 • Yến Hải
  Nhà đầu tư
 • Đào Bảo Anh
  Nhà đầu tư
 • 17050446 Phạm Trương Hiền Thục
  Nhà đầu tư
 • Bảo Vân Trần
  Nhà đầu tư
 • Lê Trang
  Nhà đầu tư
 • Dragon Capital
  Nhà đầu tư
 • Loki1
  Nhà đầu tư
 • Lihou
  Nhà đầu tư
 • King BBQ
  Nhà đầu tư
 • Kiều Thảo Ly
  Nhà đầu tư
 • Phan Hồng Ngọc - Tổ 14
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Trần Nhật Mai
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Anh Duc
  Nhà đầu tư
 • Quang Huy Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hiếu Phạm
  Nhà đầu tư
 • Linh Đgphuong
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Kiều Vy
  Nhà đầu tư
 • Vũ Ngô Lê
  Nhà đầu tư
 • Quyên Như
  Nhà đầu tư
 • Đào Thị Bích Hiền
  Nhà đầu tư
 • Đậu Thảo Vy
  Nhà đầu tư
 • Anh Thơ Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Kael
  Nhà đầu tư
 • Thanh Pham
  Nhà đầu tư
 • Shinji
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Linh Chi
  Nhà đầu tư
 • Ánh Phạm
  Nhà đầu tư
 • Thắng Dương
  Nhà đầu tư
 • Dang Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nghĩa Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Bùi Thị Hằng
  Nhà đầu tư
 • Vu Duc Manh
  Nhà đầu tư
 • Huy Đào Đức
  Nhà đầu tư
 • Trần Ánh Dương
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Mai Anh
  Nhà đầu tư
 • Tô Thị Nguyệt Hà
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Lâm
  Nhà đầu tư
 • Uyên Chi Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Uyen Chi Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Mỹ Linh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Dinh Thi Thanh Van
  Nhà đầu tư
 • bach pham
  Nhà đầu tư
 • Hong My Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Đình Đức Trịnh
  Nhà đầu tư
 • Đức Trịnh Đình
  Nhà đầu tư
 • kien Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Kiên Nguyễn Trung
  Nhà đầu tư
 • Chàng-Ngốc-Già
  Nhà đầu tư
 • Thang Ngoc Do
  Nhà đầu tư
 • NGUYEN Minh Hai
  Nhà đầu tư
 • Duc Thang Luu
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Quang Diệu
  Nhà đầu tư
 • Thanh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • dang quan
  Nhà đầu tư
 • Quang Đức
  Nhà đầu tư
 • Sơn Lương Quốc
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

1.263.000.000 vnd
71 người ủng hộ
64% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại