• Cheolseong Lee
  Nhà đầu tư
 • Justin Ng
  Nhà đầu tư
 • Napster .T
  Nhà đầu tư
 • Anh Bùi Phương
  Nhà đầu tư
 • thu hoai
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Anh Thư
  Thí sinh Startup Wheel
 • Hà Thị Bích Hạnh
  Nhà đầu tư
 • Dương Minh Hùng
  Thí sinh Startup Wheel
 • Trần Trung Hiếu
  Nhà đầu tư
 • Dat Vo
  Nhà đầu tư
 • eScooter VGU
  Nhà đầu tư
 • Vu Ha Viet Anh
  Nhà đầu tư
 • Xuan Bac Hoang
  Nhà đầu tư
 • Khai Kieu Duc
  Nhà đầu tư
 • Hieu Truong Minh
  Nhà đầu tư
 • Bac Hoang Xuan
  Nhà đầu tư
 • Nelson William
  Nhà đầu tư
 • Nelson Hoang
  Nhà đầu tư
 • William Hoang
  Nhà đầu tư
 • Nhan Phan
  Nhà đầu tư
 • Nhan Phan Le Trong
  Nhà đầu tư
 • nhan phan le trong
  Nhà đầu tư
 • Peter Tran
  Nhà đầu tư
 • Khải Kiều Đức
  Nhà đầu tư
 • Đức Khải Kiều
  Nhà đầu tư
 • phukiencongnghe MobTek
  Nhà đầu tư
 • Mobtek Shopee
  Nhà đầu tư
 • Mobtek Pkcn
  Nhà đầu tư
 • Yhoc Team
  Nhà đầu tư
 • Quang Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Trần Quang Kỳ
  Nhà đầu tư
 • hihihaha
  Nhà đầu tư
 • Đức An Trần
  Nhà đầu tư
 • Văn Bo Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Công Chí Huỳnh
  Nhà đầu tư
 • Đăng Khánh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hiếu Liêm
  Nhà đầu tư
 • Minh Nhân Võ
  Nhà đầu tư
 • Tin
  Nhà đầu tư
 • Quang H
  Nhà đầu tư
 • Vu Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Châu Long Hoàng Thị Trang
  Nhà đầu tư
 • linphun
  Nhà đầu tư
 • laciee
  Nhà đầu tư
 • Phúc Gia
  Nhà đầu tư
 • Trâm Đào
  Nhà đầu tư
 • Hy Dong
  Nhà đầu tư
 • Hieu Truong Minh
  Nhà đầu tư
 • Hy Nguyen Dong
  Nhà đầu tư
 • hy nguyen dong
  Nhà đầu tư
 • Châu Long Hoàng Thị Trang
  Nhà đầu tư
 • LONG HOANG THI TRANG CHAU
  Nhà đầu tư
 • Minh Khương Lữ
  Nhà đầu tư
 • Tran Tung
  Nhà đầu tư
 • Khai Huynh Duc
  Nhà đầu tư
 • Khuong Lu Minh
  Nhà đầu tư
 • Tùng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Anh Nguyen Tran Quang
  Nhà đầu tư
 • Trần Anh Thư
  Nhà đầu tư
 • Thư Trần
  Nhà đầu tư
 • Thu Tran Anh
  Nhà đầu tư
 • Hiếu Trương Minh
  Nhà đầu tư
 • An Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Câu Trí
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hưng
  Nhà đầu tư
 • Hà Vũ
  Nhà đầu tư
 • Kryptonite Corydo
  Nhà đầu tư
 • Khuong Tran Minh
  Nhà đầu tư
 • Hung Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Lê
  Nhà đầu tư
 • Hung Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Hieu Truong Minh
  Nhà đầu tư
 • thinh nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thinh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • ittien dikiem
  Nhà đầu tư
 • Tam Minh
  Nhà đầu tư
 • tam minh truong
  Nhà đầu tư
 • Lap Doc
  Nhà đầu tư
 • Minh Ngọc Trương
  Nhà đầu tư
 • Cuong Truong
  Nhà đầu tư
 • Ngoc Truong Minh
  Nhà đầu tư
 • MinhNgoc Truong
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Thi Mai Huong
  Nhà đầu tư
 • Tam Huong
  Nhà đầu tư
 • Ben Quoc
  Nhà đầu tư
 • Lương Công Trí
  Nhà đầu tư
 • Trần An
  Nhà đầu tư
 • Nguyên Hoài Vũ
  Nhà đầu tư
 • Hồ Quân Dân
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Mễ
  Nhà đầu tư
 • Vương Thị Triều Trân
  Nhà đầu tư
 • Đinh La Thành
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Phương Trung Trí
  Nhà đầu tư
 • Trần Học Bá
  Nhà đầu tư
 • Trần An Kê
  Nhà đầu tư
 • Cao Văn Kiệt
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Cao Kỳ
  Nhà đầu tư
 • Vân Anh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Võ Văn Sáu
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Khắc Khôi
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Khắc Đồng
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Thúc Kháng
  Nhà đầu tư
 • Trần Hùng
  Nhà đầu tư
 • Trương Quốc Phi
  Nhà đầu tư
 • Cao Nguyễn Trúc Mai
  Nhà đầu tư
 • Mai Trần Quốc Long
  Nhà đầu tư
 • Trần Công Duy
  Nhà đầu tư
 • Tuan Anh Le
  Nhà đầu tư
 • Hung Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Phuong Tran
  Nhà đầu tư
 • Le Tran Hoang
  Nhà đầu tư
 • Nhat Minh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nhan Truong
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

2.033.000.000 vnd
113 người ủng hộ
102% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại