• ChuDucThanh
  Nhà đầu tư
 • Anthanh34
  Nhà đầu tư
 • Maihanh2107
  Nhà đầu tư
 • Doanhan32
  Nhà đầu tư
 • Myhoa65
  Nhà đầu tư
 • tung bt
  Nhà đầu tư
 • Hoi Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Trong Doan
  Nhà đầu tư
 • Trong Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Vuong Quang Dong
  Nhà đầu tư
 • Ductaka Ngoc
  Nhà đầu tư
 • Hội Nguyễn Văn
  Nhà đầu tư
 • hoi nguyen van
  Nhà đầu tư
 • Khoa Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Van Hoi
  Nhà đầu tư
 • Hoi Nguyen Van
  Nhà đầu tư
 • Danel Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Doan Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Hiếu Vũ
  Nhà đầu tư
 • Phuc Ss Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Tu Dao
  Nhà đầu tư
 • Doan Duong
  Nhà đầu tư
 • Hai Ly
  Nhà đầu tư
 • Văn Linh
  Nhà đầu tư
 • Chu Đức Tùng
  Nhà đầu tư
 • Phương Lê
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Luan
  Nhà đầu tư
 • Hiếu Ngô Minh
  Nhà đầu tư
 • Chu Anh Tuan
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Anh Thư
  Thí sinh Startup Wheel
 • Công
  Nhà đầu tư
 • Huyền Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Khánh Huyền Uneti
  Nhà đầu tư
 • Nga Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nhiệm Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hoang
  Nhà đầu tư
 • Bernie Leon
  Nhà đầu tư
 • Rose Miller
  Nhà đầu tư
 • Turner Walsh
  Nhà đầu tư
 • Minh Hạnh Phú
  Nhà đầu tư
 • Ross Harrison
  Nhà đầu tư
 • Harrison Mitchell
  Nhà đầu tư
 • Lee Holmes
  Nhà đầu tư
 • Đức Thành Chu
  Nhà đầu tư
 • Cooper Saunders
  Nhà đầu tư
 • Jones Samuel
  Nhà đầu tư
 • Chapman Price
  Nhà đầu tư
 • Ho Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Huy Le
  Nhà đầu tư
 • Phuong David
  Nhà đầu tư
 • Trí Bảo
  Nhà đầu tư
 • ThanhHungThien
  Nhà đầu tư
 • Hieuchuc
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thái Nhật
  Thí sinh Startup Wheel
 • Hiếu Vũ
  Nhà đầu tư
 • Hiếu Vũ
  Nhà đầu tư
 • Tuệ Anh
  Nhà đầu tư
 • Khánh An Lương
  Nhà đầu tư
 • Vinh Phong
  Nhà đầu tư
 • Đồng Phúc Lâm
  Nhà đầu tư
 • Phương Nhất
  Nhà đầu tư
 • Tiến Trung Lương
  Nhà đầu tư
 • Hưng Chiêu
  Nhà đầu tư
 • Phương Khánh Hòa
  Nhà đầu tư
 • Đức Khiêm
  Nhà đầu tư
 • Thịnh Ân Thái
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Nam
  Nhà đầu tư
 • Vũ Anh Kiệt
  Nhà đầu tư
 • Trà Giang Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Vũ Hoàng Tuấn
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Tuananh
  Nhà đầu tư
 • Nguyenanhduc
  Nhà đầu tư
 • Nga Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hà Hải Sơn
  Nhà đầu tư
 • Tlok Gaming
  Nhà đầu tư
 • Mạc Ly
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Trần Quốc Duy
  Nhà đầu tư
 • Giang Nguyen Tra
  Nhà đầu tư
 • Liễu Nguyễn Thị
  Nhà đầu tư
 • Baby Dragon
  Nhà đầu tư
 • Phù Thủy Sketchnote
  Nhà đầu tư
 • Trường Giang
  Nhà đầu tư
 • Tiếng Anh Cộng
  Nhà đầu tư
 • Edu Alpha
  Nhà đầu tư
 • Chu Tài Duy
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Vi
  Nhà đầu tư
 • Hoi Hoang
  Nhà đầu tư
 • Hợi Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Hoi Hoang Huu
  Nhà đầu tư
 • Bùi Tú Ánh
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Hai Duong
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thiên An
  Nhà đầu tư
 • Trần Ngọc Bảo
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thanh Danh
  Nhà đầu tư
 • Phan Đức Thanh Duy
  Nhà đầu tư
 • Trần Đình Hưng
  Nhà đầu tư
 • Tiến Nguyễn Văn
  Nhà đầu tư
 • Tiến Nguyễn Văn
  Nhà đầu tư
 • Trọng Hiền Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Khải Lưu
  Nhà đầu tư
 • COng Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nhan Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Hoi Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Morgan Chapman
  Nhà đầu tư
 • Nhan Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Dung Do
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Le
  Nhà đầu tư
 • Long Vu
  Nhà đầu tư
 • Cooper Alexander
  Nhà đầu tư
 • Phi Hung
  Nhà đầu tư
 • Vu Van
  Nhà đầu tư
 • ha le
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

2.126.000.000 vnd
113 người ủng hộ
107% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-292 ngày còn lại