• Vũ Anh Kiệt
    Sản phẩm này sẽ giúp nâng cao hiệu quả vận hành kho - xưởng và tiết kiệm được nhiều chi phí nhân công cho doanh nghiệp. Rất tốt.
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

2.126.000.000 vnd
113 người ủng hộ
107% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-292 ngày còn lại