• Rouilly Adam
  Nhà đầu tư
 • Trang Trang
  Nhà đầu tư
 • Cheolseong Lee
  Nhà đầu tư
 • Duy Trieu
  Nhà đầu tư
 • Vũ Duy
  Nhà đầu tư
 • Iris Tran
  Nhà đầu tư
 • sa summer
  Nhà đầu tư
 • Khoi
  Nhà đầu tư
 • Del Rey Lưu
  Nhà đầu tư
 • Caféine Gió
  Nhà đầu tư
 • Duy Triệu
  Nhà đầu tư
 • Admin General
  Nhà đầu tư
 • Iris Trần
  Nhà đầu tư
 • Kimberli Bruneau
  Nhà đầu tư
 • K56 Kim Hoang Ha
  Nhà đầu tư
 • LE CHI HIEU
  Nhà đầu tư
 • Phong Vu
  Nhà đầu tư
 • Phong Vu
  Nhà đầu tư
 • James Le
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Teudoongie트와이스
  Nhà đầu tư
 • Linh Vu
  Nhà đầu tư
 • Trần Ngọc Phương
  Nhà đầu tư
 • FTU.CS2 Kim Hoàng Hạ
  Nhà đầu tư
 • Job Dee
  Nhà đầu tư
 • J Koine
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Lan Phương
  Nhà đầu tư
 • Ha Kim
  Nhà đầu tư
 • Ha Pham
  Nhà đầu tư
 • J de Cafe
  Nhà đầu tư
 • Phong Vu
  Nhà đầu tư
 • hai cuong nghiem trong
  Nhà đầu tư
 • Toàn Lê Đức
  Nhà đầu tư
 • TRAN ANH
  Nhà đầu tư
 • Đức Thành Lưu
  Nhà đầu tư
 • Phương Minh
  Nhà đầu tư
 • Anh Tran
  Nhà đầu tư
 • Minh Phuong N Hoang
  Nhà đầu tư
 • Tấn Trung Lê
  Nhà đầu tư
 • K ngo ha Phuong
  Nhà đầu tư
 • Đạt V
  Nhà đầu tư
 • Luu Thinh
  Nhà đầu tư
 • Hung Ho
  Nhà đầu tư
 • Luu Duc Thinh
  Nhà đầu tư
 • Duc Thinh Luu
  Nhà đầu tư
 • Luu Duc Thinh
  Nhà đầu tư
 • Lưu Đức Thịnh
  Nhà đầu tư
 • Duc Thinh Luu
  Nhà đầu tư
 • Đức Thịnh Lưu
  Nhà đầu tư
 • (K12 _ HCM) Nguyen Quang Vinh
  Nhà đầu tư
 • Vinh Q. Nguyen
  Nhà đầu tư
 • benjamin Dao
  Nhà đầu tư
 • Duy Nguyen
  Nhà đầu tư
 • quang vinh nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Tú Trần Lê
  Nhà đầu tư
 • Hoàng hà Khuất Duy
  Nhà đầu tư
 • Tú Trần
  Nhà đầu tư
 • Giàng A Pao
  Nhà đầu tư
 • Vinh Q. Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nam Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nam Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Duy V Trieu
  Nhà đầu tư
 • Duy V Trieu
  Nhà đầu tư
 • Tuấn Minh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Thắng
  Thí sinh Startup Wheel
 • Thảo Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Thanh Truc
  Nhà đầu tư
 • Trinh Son
  Nhà đầu tư
 • Makoto Tominaga
  Nhà đầu tư
 • Philjae Chang
  Nhà đầu tư
 • Makoto Tominaga
  Nhà đầu tư
 • Dallas Johnston
  Nhà đầu tư
 • Chinh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • môc phúc
  Nhà đầu tư
 • Tony Buổi Tối
  Nhà đầu tư
 • Trần Bảo Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Thanh Truc La
  Nhà đầu tư
 • Luo QingZhu
  Nhà đầu tư
 • Kỳ Nguyễn Quốc
  Nhà đầu tư
 • Nhi Pham
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Quốc
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

1.441.000.000 vnd
81 người ủng hộ
73% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-543 ngày còn lại