• Nguyễn Thị Thùy Vân
  Nhà đầu tư
 • Thiên Trang
  Nhà đầu tư
 • VU ANH TRAN
  Nhà đầu tư
 • Lê Hồng Thúy
  Nhà đầu tư
 • Andy Tran
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Huyên
  Nhà đầu tư
 • Lộc Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Vu Anh Tran
  Nhà đầu tư
 • Vũ Văn Hoàng
  Thí sinh Startup Wheel
 • Doflamingo Donquijote
  Nhà đầu tư
 • Nhat Huy Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Thu Huế
  Nhà đầu tư
 • Vy Vu
  Nhà đầu tư
 • Khoa Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Khoa Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thủy
  Nhà đầu tư
 • Thi Phung
  Nhà đầu tư
 • Trần Chí Thành
  Thí sinh Startup Wheel
 • jen white
  Nhà đầu tư
 • linda
  Nhà đầu tư
 • ngọc xuân
  Nhà đầu tư
 • Nam Dinh
  Nhà đầu tư
 • Hà Tô Hà
  Nhà đầu tư
 • Trần Hồng Phúc
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Huyền Trang
  Thí sinh Startup Wheel
 • Nguyễn Hoàng Phụng
  Nhà đầu tư
 • Trieu Phạm
  Nhà đầu tư
 • Nhat Le Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thanh Nguyễn Hoài
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Phát
  Nhà đầu tư
 • Thanh Hai
  Nhà đầu tư
 • Nam crazy
  Nhà đầu tư
 • Duy Trần Nhật Khánh
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Hằng
  Nhà đầu tư
 • Lê Trương Phương
  Nhà đầu tư
 • Quang Dang
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoàng Lân
  Nhà đầu tư
 • Đạt V
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Anh Thư
  Thí sinh Startup Wheel
 • Phong Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Gột Talk
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Huyền My
  Thí sinh Startup Wheel
 • Nguyễn lý duy long
  Nhà đầu tư
 • Grace Griffindor
  Nhà đầu tư
 • Lê Xuân Vũ
  Thí sinh Startup Wheel
 • Anh Thư Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • phats hung
  Nhà đầu tư
 • Jess Pu Lindsey
  Nhà đầu tư
 • Bích loan
  Nhà đầu tư
 • Lan Anh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Linh Nguyễn Khánh
  Nhà đầu tư
 • Hoài Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Ni Ni
  Nhà đầu tư
 • Lê Tuấn Khải
  Nhà đầu tư
 • K58 Vũ Thị Anh Thư
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Mi
  Nhà đầu tư
 • Duyen Trinh
  Nhà đầu tư
 • BACK TO THE MOON AND
  Nhà đầu tư
 • Lê Hồng Quý
  Nhà đầu tư
 • Trần Lê Quỳnh Diễm
  Thí sinh Startup Wheel
 • Vương Hồng Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Kim
  Nhà đầu tư
 • Trần Thúy Vy
  Nhà đầu tư
 • Lý Thanh Phương
  Nhà đầu tư
 • Mai Hoàng Nam
  Nhà đầu tư
 • Trí Bảo
  Nhà đầu tư
 • Son Le
  Nhà đầu tư
 • Tai Tran
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Thị Ngọc Huế
  Nhà đầu tư
 • Tran Vinh
  Nhà đầu tư
 • Vũ Văn Lương
  Nhà đầu tư
 • Ngô Thị Bích Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Vân Anh Nguyễn Thị
  Nhà đầu tư
 • Chau Ha
  Nhà đầu tư
 • Thảo Lương
  Nhà đầu tư
 • Lê Phúc Tâm Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Vu Ha Viet Anh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Lan Phương
  Nhà đầu tư
 • Người Bình Phước
  Nhà đầu tư
 • Alex S.
  Nhà đầu tư
 • Vincent Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Lan Anh
  Thí sinh Startup Wheel
 • Lê Nguyễn Hoàng Thi
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Thảo Ly
  Nhà đầu tư
 • Trần Bảo Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  Thí sinh Startup Wheel
 • Đinh Thị Hương Thảo
  Nhà đầu tư
 • Tien Mai
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Vo
  Nhà đầu tư
 • Bùi Ngọc Minh Mẫn
  Nhà đầu tư
 • Đặng Tuấn
  Nhà đầu tư
 • Mai Tiên Nguyễn Vũ
  Nhà đầu tư
 • quang trần
  Nhà đầu tư
 • Trần Uyên
  Nhà đầu tư
 • Quang Trần Huỳnh Duy
  Nhà đầu tư
 • Đoàn Quỳnh
  Nhà đầu tư
 • Thi My Duyen Dang
  Nhà đầu tư
 • Tùng Vũ Đình
  Nhà đầu tư
 • HUỲNH GIANG
  Nhà đầu tư
 • Tran Anh
  Nhà đầu tư
 • Trâm Nguyễn Giang Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Phạm Tấn Danh
  Nhà đầu tư
 • Trang Trịnh Thu Huyền
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Ngọc Linh
  Nhà đầu tư
 • hiep nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nha Linh Dau
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Vũ Ngân Hà
  Nhà đầu tư
 • Như Quỳnh
  Nhà đầu tư
 • Minh Quân Phạm
  Nhà đầu tư
 • Tiến Anh
  Nhà đầu tư
 • Quân Phạm
  Nhà đầu tư
 • Nhã Linh Đậu
  Nhà đầu tư
 • Nhat Tran
  Nhà đầu tư
 • Bang Vo Thanh
  Nhà đầu tư
 • Tran Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thang Vo
  Nhà đầu tư
 • Tran Thinh
  Nhà đầu tư
 • Dung Lê
  Nhà đầu tư
 • PapaGroup
  Nhà đầu tư
 • Thao Uyen
  Nhà đầu tư
 • Qui Le
  Nhà đầu tư
 • Bích Vân Nguyễn Thị
  Nhà đầu tư
 • Thien Kim Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Cham La
  Nhà đầu tư
 • Tuyen Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Mỹ Đặng Hoàn
  Nhà đầu tư
 • Nhật Nguyễn Minh
  Nhà đầu tư
 • trung nghia hoang
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hiếu
  Nhà đầu tư
 • Mai Tran
  Nhà đầu tư
 • Yul Jeoyong Lin
  Nhà đầu tư
 • Phạm Quang Khang
  Nhà đầu tư
 • Khải Phạm
  Nhà đầu tư
 • abc 123
  Nhà đầu tư
 • Nhan Huynh Van
  Nhà đầu tư
 • Nhan Huynh
  Nhà đầu tư
 • no-reply papagroup
  Nhà đầu tư
 • Pii H.
  Nhà đầu tư
 • Nii Huyn
  Nhà đầu tư
 • Nhật Phong
  Nhà đầu tư
 • Phạm Phương Thảo
  Nhà đầu tư
 • Tròn và Kòi
  Nhà đầu tư
 • loan đặng
  Nhà đầu tư
 • Quan Tran
  Nhà đầu tư
 • Anh Thư Bùi
  Nhà đầu tư
 • Lê Xuân Hùng
  Nhà đầu tư
 • Bích Hòa Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Quyen Wee
  Nhà đầu tư
 • Hồ Huy Giang
  Nhà đầu tư
 • Ouis Ado
  Nhà đầu tư
 • Duc Thang Luu
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thảo Ly
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tường Giáng My
  Nhà đầu tư
 • Nhi Hoàng
  Nhà đầu tư
 • An Giang
  Nhà đầu tư
 • Phạm Song Minh Thảo
  Nhà đầu tư
 • Doanh Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Hồng Trương
  Nhà đầu tư
 • Phan Thanh Trung Hau
  Nhà đầu tư
 • tien-phat nguyen
  Nhà đầu tư
 • Anh Thu Bui
  Nhà đầu tư
 • THU BUI ANH
  Nhà đầu tư
 • Thư Bùi
  Nhà đầu tư
 • Kiera Bui
  Nhà đầu tư
 • Mã Vĩnh Cường
  Nhà đầu tư
 • Mưa
  Nhà đầu tư
 • Khôi Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Lam Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoàng Vũ
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Hoang Lan
  Nhà đầu tư
 • HANG NGUYEN THI LE
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Thi Xuan Mai
  Nhà đầu tư
 • Hà Thị Huyền Trang
  Nhà đầu tư
 • Bùi Thị Tường Ý
  Nhà đầu tư
 • Đoàn Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Uy Nguyễn Bá Hải
  Nhà đầu tư
 • Thy Dương
  Nhà đầu tư
 • Ánh Tuệ Huỳnh
  Nhà đầu tư
 • Tran Thi Phuong Anh
  Nhà đầu tư
 • Dương Thu Linh
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

2.115.000.000 vnd
180 người ủng hộ
106% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-543 ngày còn lại