• Nguyen Ha
  Nhà đầu tư
 • AHT Điện
  Nhà đầu tư
 • Hải Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Trung Kiên
  Nhà đầu tư
 • Dang Ba Hieu
  Nhà đầu tư
 • Minh Thành Trần
  Nhà đầu tư
 • MiTa
  Nhà đầu tư
 • hồng hải lê
  Nhà đầu tư
 • Cafe Sang
  Nhà đầu tư
 • Thảo Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Le Hong Hai
  Nhà đầu tư
 • Tran Minh Thanh
  Nhà đầu tư
 • Hồng Hải Lê
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Ngọc Thắm
  Nhà đầu tư
 • Như Nguyễn Thị Huỳnh
  Nhà đầu tư
 • Hồng Hải Lê
  Nhà đầu tư
 • Huynh Trung Dang
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
  Nhà đầu tư
 • Nhu Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Minh Nhân
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thanh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thúy Hạnh
  Nhà đầu tư
 • NCT Channel
  Nhà đầu tư
 • Thanh Mai Lê
  Nhà đầu tư
 • Ngan Huynh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoài Thu
  Nhà đầu tư
 • Alice
  Nhà đầu tư
 • Lý Trí Trường
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Trúc
  Nhà đầu tư
 • Phan Văn Huy Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Bảo Minh Triết
  Nhà đầu tư
 • Hong Quan Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hữu Lộc
  Nhà đầu tư
 • Nhi Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Lê Nhi
  Nhà đầu tư
 • Phong Trần
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Phi Long
  Thí sinh Startup Wheel
 • Đặng Trung Tữ
  Thí sinh Startup Wheel
 • Duy Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Tam Ho
  Nhà đầu tư
 • Lyo Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hiếu Vương
  Nhà đầu tư
 • Hùng Đình
  Nhà đầu tư
 • Trinh Cao Thi My
  Nhà đầu tư
 • Võ Minh Đức
  Nhà đầu tư
 • Hiếu
  Nhà đầu tư
 • Hoai Ha
  Nhà đầu tư
 • Lê Minh Thịnh
  Nhà đầu tư
 • Phòng khám Svcare
  Nhà đầu tư
 • Phương Dung TRần
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Hai
  Nhà đầu tư
 • khuyen nguyen
  Nhà đầu tư
 • Công Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • thảo nguyễn
  Nhà đầu tư
 • khuyến nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Trần Văn Long
  Nhà đầu tư
 • trần quang minh
  Nhà đầu tư
 • Hồ Trung Định
  Thí sinh Startup Wheel
 • Ho Truong
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Bảo Minh Triết
  Nhà đầu tư
 • cty AHTLAB
  Nhà đầu tư
 • Hà Nguyễn Ngọc
  Nhà đầu tư
 • Thai Hoai An
  Nhà đầu tư
 • Bầu trời đêm
  Nhà đầu tư
 • Loan
  Nhà đầu tư
 • Tran Cong
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Hoa
  Nhà đầu tư
 • Hưng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Tepbac
  Nhà đầu tư
 • Ta Thi Ngoc Linh
  Thí sinh Startup Wheel
 • Phạm Đăng Hùng Hiệp
  Nhà đầu tư
 • Harvey Lee
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Xuân Chi
  Nhà đầu tư
 • Ngo huy
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Thanh Binh
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Quang Huy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Đan Chi
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Đắc Tú
  Nhà đầu tư
 • An Binh Biochemistry
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Xuan Hoang
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Binh
  Nhà đầu tư
 • Trúc Lam Trần
  Nhà đầu tư
 • An Kim Tran
  Nhà đầu tư
 • An Khánh Trần
  Nhà đầu tư
 • Mi Ta
  Nhà đầu tư
 • Phạm Nam Anh
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Xuân Chung
  Nhà đầu tư
 • Đăng Huỳnh
  Nhà đầu tư
 • Hà Trần
  Nhà đầu tư
 • trung nguyen quang
  Nhà đầu tư
 • Thanh Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Sơn
  Nhà đầu tư
 • Dung Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Tran Hoa
  Nhà đầu tư
 • Duy Phong
  Nhà đầu tư
 • Dao
  Nhà đầu tư
 • Trường Trần Nhật
  Nhà đầu tư
 • Tran Nhat Truong
  Nhà đầu tư
 • Tran Do
  Nhà đầu tư
 • Bùi Thị Bình Thuận
  Nhà đầu tư
 • quang minh
  Nhà đầu tư
 • kyn do
  Nhà đầu tư
 • Hiếu Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Đức Lê hồng
  Nhà đầu tư
 • AT Tran
  Nhà đầu tư
 • Hậu Trần Công
  Nhà đầu tư
 • Thanh Trung Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Quế Mi Hương
  Nhà đầu tư
 • Bình Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tấn Quá
  Nhà đầu tư
 • Đặng Trọng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Vi Ái
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Nhi
  Nhà đầu tư
 • Con Chuột
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Thị Hoài Thương
  Nhà đầu tư
 • Quyên Cao
  Nhà đầu tư
 • Cao Ngoc Quyen B1607017
  Nhà đầu tư
 • Quyen Cao
  Nhà đầu tư
 • Nhật Duy
  Nhà đầu tư
 • Duy Phan
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Phương Anh
  Thí sinh Startup Wheel
Ủng hộ dự án Đã kết thúc vòng gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi