• Huỳnh Ngọc Bảo Duy
  Nhà đầu tư
 • Accounting HYYH
  Nhà đầu tư
 • Hà Tiến Đạt
  Nhà đầu tư
 • Vicky Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Thanh Thanh
  Thí sinh Startup Wheel
 • Kiên Trần Trung
  Nhà đầu tư
 • Hien Le Thai
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoàng Phụng
  Nhà đầu tư
 • HN - Sport Meeting Room
  Nhà đầu tư
 • Lê Trương Phương
  Nhà đầu tư
 • Quang Đặng
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Thu Trúc
  Nhà đầu tư
 • Thanh Hai
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Anh Thư
  Thí sinh Startup Wheel
 • Minh Chau Luu
  Nhà đầu tư
 • Lệ Lê
  Nhà đầu tư
 • Mai huynh
  Nhà đầu tư
 • Quế Thanh
  Nhà đầu tư
 • Hà Thị Bích Hạnh
  Nhà đầu tư
 • Bảo Khang Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Truong Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Duc Hoang Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Hà Anh Mai
  Nhà đầu tư
 • Duc Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Mai Thanh Sơn
  Nhà đầu tư
 • Thach Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Phuong Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thu Son
  Nhà đầu tư
 • Duc Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Thach Nguyen Ngoc
  Nhà đầu tư
 • Anh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Vi Dư
  Nhà đầu tư
 • Le Minh
  Nhà đầu tư
 • MK
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Văn Quân
  Nhà đầu tư
 • PHÙNG THỊ LỆ GIANG
  Nhà đầu tư
 • Công Tú Lê
  Nhà đầu tư
 • Hiệp
  Nhà đầu tư
 • Trum
  Nhà đầu tư
 • Duc Thang Luu
  Nhà đầu tư
 • Minh kiều võ
  Nhà đầu tư
 • Lam Hai
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Lan Anh
  Thí sinh Startup Wheel
 • Venice Nguyen
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

440.000.000 vnd
44 người ủng hộ
22% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại