• Nguyễn Hữu Hoài Chương
  Thí sinh Startup Wheel
 • Hà Tiến Đạt
  Nhà đầu tư
 • Đại Thành
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoàng Phụng
  Nhà đầu tư
 • Anh Bùi Phương
  Nhà đầu tư
 • Trần Ngọc Phương Anh
  Nhà đầu tư
 • Lê Trương Phương
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Anh Thư
  Thí sinh Startup Wheel
 • Lê Minh Luật
  Nhà đầu tư
 • ShjnNu
  Nhà đầu tư
 • Tố Uyên
  Nhà đầu tư
 • Lê Minh Nhật
  Nhà đầu tư
 • Đặng Tiến Thông
  Nhà đầu tư
 • đô mr
  Nhà đầu tư
 • Trần Đức Độ
  Nhà đầu tư
 • Đào Ngọc Quang,
  Nhà đầu tư
 • Lâm Tuyền
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Minh Nhẫn
  Nhà đầu tư
 • Phạm Hiền
  Nhà đầu tư
 • Tran Chi Thanh
  Nhà đầu tư
 • Cung Âu
  Nhà đầu tư
 • Tiểu Niệm
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Ngọc Ngà
  Nhà đầu tư
 • Bùi Thị Phương Thảo
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hữu Thọ
  Nhà đầu tư
 • Sáu Huỳnh
  Nhà đầu tư
 • Võ Nguyên Lai
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Ngọc Châu
  Nhà đầu tư
 • Lê minh đường
  Nhà đầu tư
 • Vu Ha Viet Anh
  Nhà đầu tư
 • Trịnh Võ Trường Giang
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Minh Dương
  Thí sinh Startup Wheel
 • Phương Nhất
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Tiến Phú
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Như Quỳnh
  Nhà đầu tư
 • Hiền Lưu Trương
  Nhà đầu tư
 • Trần Nguyễn Khánh Tường
  Thí sinh Startup Wheel
 • Tran Duc Nghia
  Nhà đầu tư
 • Tran van xinh
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

411.000.000 vnd
39 người ủng hộ
21% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại