• Nguyễn Hữu Hoài Chương
    Theo cá nhân Tôi Dự Án Châm cứu thông minh là một dự án rất có ích cho sức khỏe . Tôi muốn ủng hộ sản phẩm .
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

411.000.000 vnd
39 người ủng hộ
21% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại