• Thi Hồng Mai
  Nhà đầu tư
 • Nhi Le
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hữu Hoài Chương
  Thí sinh Startup Wheel
 • Nhat Huy Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Long Thành
  Nhà đầu tư
 • Trần Chí Thành
  Thí sinh Startup Wheel
 • Justin Ng
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Thuỳ Trang
  Thí sinh Startup Wheel
 • Nguyễn T. Khánh Linh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Ngọc Huyền
  Nhà đầu tư
 • Trường Phạm
  Nhà đầu tư
 • Lê Trương Phương
  Nhà đầu tư
 • Thanh Hai
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Anh Thư
  Thí sinh Startup Wheel
 • Mỹ Ngọc Phan
  Nhà đầu tư
 • llvllrken lvlrken
  Nhà đầu tư
 • Mỹ Ngọc Phan
  Nhà đầu tư
 • PHAM THANH HUY
  Nhà đầu tư
 • Thái Hiền Anh Khoa
  Nhà đầu tư
 • Quang Khuu
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Bảo
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Thắng
  Thí sinh Startup Wheel
 • đô mr
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thị Huyền Trang
  Thí sinh Startup Wheel
 • Hà Thị Bích Hạnh
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Trọng Hòa
  Nhà đầu tư
 • Tran Chi Thanh
  Nhà đầu tư
 • Dương Lam
  Nhà đầu tư
 • Tin Hoang
  Nhà đầu tư
 • A NHOC BAKA
  Nhà đầu tư
 • Dung Nguyen
  Nhà đầu tư
 • AN NGUYEN
  Nhà đầu tư
 • Duy Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Minh Nguyenp
  Nhà đầu tư
 • Pham Nguyen Minh Thi
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Đức Thịnh
  Nhà đầu tư
 • Võ Ngọc Phước
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Vân
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Ngọc Thành
  Nhà đầu tư
 • Uyen Truong
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Nhà đầu tư
 • Tran Tien
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Mỹ Dung
  Nhà đầu tư
 • thành lê
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn trần ngọc trâm
  Nhà đầu tư
 • Tiền Trần
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Thị Mai Phượng
  Nhà đầu tư
 • Tiền Trần
  Nhà đầu tư
 • tien tran
  Nhà đầu tư
 • Tien Tran
  Nhà đầu tư
 • Thien Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyen Nghia
  Nhà đầu tư
 • Tạ Hữu Hùng
  Nhà đầu tư
 • Hưng Đoàn Khánh
  Nhà đầu tư
 • Trương Huỳnh Mai Anh
  Nhà đầu tư
 • Trần Trung Hiếu
  Nhà đầu tư
 • hoc daitieu
  Nhà đầu tư
 • Hòa Nguyễn Văn
  Nhà đầu tư
 • NT. THU VÂN
  Nhà đầu tư
 • Khanhhung Doan
  Nhà đầu tư
 • hưng đoàn khánh
  Nhà đầu tư
 • Khánh Hưng Đoàn
  Nhà đầu tư
 • Hưng Đoàn Khánh
  Nhà đầu tư
 • Hưng Đoàn Khánh
  Nhà đầu tư
 • Khuê Bạch Thuỵ
  Nhà đầu tư
 • Lê Minh Luật
  Thí sinh Startup Wheel
 • Duong Dang Thuy Phan
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tấn Phát
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  Thí sinh Startup Wheel
 • ĐỒNG HỮU TIẾN
  Nhà đầu tư
 • Lê Cao Cường
  Nhà đầu tư
 • Tuan Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Ngọc Ngà
  Nhà đầu tư
 • Van Cong Tam
  Nhà đầu tư
Chia sẻ
Ủng hộ dự án Chưa đến thời gian gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi

992.000.000 vnd
74 người ủng hộ
50% so với mục tiêu 2.000.000.000 vnd
-326 ngày còn lại